Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Dyrektor: Lidia Skrzyniarz

Do zadań własnych DEPARTAMENTU SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I EDUKACJI KULTURALNEJ należy:

 1. organizowanie sieci szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra, zawieranie porozumień z JST dotyczących, prowadzenia i przekazywania szkół artystycznych;
 2. prowadzenie wykazu publicznych szkół i placówek artystycznych oraz nadzór nad prowadzeniem ewidencji artystycznych szkół niepublicznych; nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym;
 3. wypełnianie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem publicznych szkół i placówek artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister, w tym realizowanie spraw dotyczących nauczycieli szkół artystycznych;
 4. realizacja we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi, w tym nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez JST, osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami niepublicznymi;
 5. przygotowywanie wykonawczych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i organizacji szkolnictwa artystycznego;
 6. nadzór nad Centrum Edukacji Artystycznej, specjalistyczną jednostką nadzoru nad szkołami artystycznymi;
 7. nadzór nad Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli;
 8. nadzór nad Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus;
 9. obsługa odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy Ministrze dla nauczycieli szkół artystycznych;
 10. obsługa Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego;
 11. realizacja zadań związanych z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, w tym prowadzenie wykazu podręczników oraz listy rzeczoznawców z tego obszaru;
 12. realizacja zadań związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji oświatowej, w tym weryfikacja danych przekazywanych przez szkoły;
 13. organizacja, współorganizacja lub realizacja zadań związanych z obsługą międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć dla szkolnictwa artystycznego;
 14. realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru ministra nad wyższym szkolnictwem artystycznym;
 15. koordynowanie zadań programowych dotyczących kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa artystycznego oraz współpracy z zagranicą;
 16. prowadzenie spraw z zakresu uznawania równoważności świadectw i dyplomów wydanych przez zagraniczne szkoły i uczelnie artystyczne oraz legalizacji świadectw i dyplomów polskich szkół i uczelni artystycznych;
 17. promocja w kraju i za granicą najzdolniejszych uczniów szkół artystycznych i studentów uczelni artystycznych;
 18. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów za osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia w nauce;
 19. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród, odznaczeń i tytułów honorowych dla nauczycieli szkół i nauczycieli akademickich oraz animatorów kultury;
 20. finansowanie szkół i uczelni artystycznych, badanie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz pomocy materialnej dla studentów;
 21. planowanie i podział środków budżetowych dla uczelni artystycznych, ocena ich wykorzystania oraz sprawozdawczość ekonomiczno - finansowa;
 22. nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;
 23. dokonywanie kontroli uczelni pod względem zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także prawidłowości wydatkowania środków publicznych; przedmiotem kontroli może być również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego;
 24. koordynacja zadań wynikających z uczestnictwa wyższych uczelni artystycznych w programie CEEPUS (Program wymiany studentów obejmujący kraje Europy Środkowej);
 25. współpraca w zakresie rozwoju i promocji edukacji kulturowej oraz animacji kultury z podmiotami realizującymi wymienione zadania, w tym przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury;
 26. podejmowanie inicjatyw służących dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym opartych na nowoczesnych technologiach;
 27. organizacja i współorganizacja konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturowej;
 28. współpraca z ośrodkami naukowymi oraz badaczami w celu diagnozowania i monitorowania procesów oraz kierunków rozwoju edukacji kulturalnej;
 29. koordynacja, monitoring i realizacja programów resortowych dotyczących obszaru edukacji kulturalnej;
 30. współpraca w zakresie ochrony i promocji języka polskiego z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
 31. prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z popularyzacją i ochroną języka polskiego, w tym aktów prawnych związanych z tym obszarem;
 32. współpraca z Polską Radą Języka Migowego w promocji polskiego języka migowego;
 33. inicjowanie i koordynowanie działań wspomagających rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego;
 34. koordynacja i realizacja programów resortowych w zakresie infrastruktury kultury, infrastruktury szkolnictwa artystycznego oraz edukacji artystycznej;
 35. wypełnianie zadań związanych z kształceniem w zawodach nieartystycznych dla potrzeb instytucji kultury;
 36. przygotowanie materiałów i współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 55 15 590
Email: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Katarzyna Kozina

Ostatnia aktualizacja - 04.03.2016 o godz. 07:06 przez Administrator