Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Współpracy z Zagranicą

Dyrektor: Urszula Ślązak

Do zadań własnych DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ należy:

 1. koordynowanie całokształtu zadań wynikających z prowadzenia spraw w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kultury, w ramach stosunków bilateralnych, współpracy transgranicznej i regionalnej, gremiów międzynarodowych oraz wielostronnych platform współpracy:
  1. koordynowanie, przygotowywanie i realizowanie wyjazdów zagranicznych kierownictwa resortu oraz oficjalnych wizyt zagranicznych gości ministerstwa w Polsce,
  2. opracowywanie stanowisk, opinii i ocen z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej na potrzeby własne, innych organów administracji rządowej oraz podmiotów zewnętrznych,
  3. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą na forum międzynarodowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z placówkami dyplomatycznymi,
  4. realizowanie inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo resortu w zakresie współpracy międzynarodowej;
 2. realizowanie zadań wynikających z członkostwa Polski w globalnych i regionalnych organizacjach międzynarodowych:
  1. współpraca w szczególności z ONZ (Organizacja Narodów , UNESCO, Radą Europy,
  2. współpraca z organami i instytucjami UE (w szczególności z Radą UE, Komisją Europejską, Parlamentem oraz placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielami administracji rządowej państw członkowskich UE,
  3. współpraca w sprawach europejskich z krajowymi organami administracji rządowej, w tym udział w pracach zespołów międzyresortowych, realizowanie zadań wynikających z udziału ministra w centralnym systemie koordynacji polityki europejskiej Rządu RP, w tym w pracach Komitetu ds. Europejskich, oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem RP w UE,
  4. koordynowanie zadań ministra w zakresie programów i inicjatyw UE;
 3. inicjowanie i przygotowywanie projektów umów międzynarodowych w dziedzinie kultury, programów wykonawczych do nich oraz uczestnictwo w negocjacjach;
 4. opiniowanie projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej, w celu zapewnienia spójności zapisów w zakresie polityki kulturalnej;
 5. koordynowanie zadań związanych z realizacją konsultacji międzyrządowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą oraz ochrony dóbr kultury zawartych w umowach międzynarodowych, programach wykonawczych i innych dokumentach;
 7. zapewnianie przepływu informacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat podejmowanych działań przez poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa oraz instytucje podległe na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
 8. opiniowanie wniosków o przyznanie cudzoziemcom medali i odznaczeń ministra oraz wniosków o objęcie patronatem przedsięwzięć kulturalnych organizowanych za granicą;
 9. inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac departamentalnych zespołów projektowych realizujących międzynarodowe projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne;
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi według właściwości przedmiotowej, w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru ich działalności;
 11. zarządzanie programami ministra mającymi na celu promocję kultury polskiej za granicą;
 12. prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dofinansowanie projektów z zakresu promocji kultury polskiej za granicą;
 13. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów podróży pracowników ministerstwa, biorących udział w pracach Rady UE i grup roboczych Rady UE;
 14. koordynowanie na poziomie ministerstwa programów artystycznych stypendiów zagranicznych;
 15. realizowanie zadań mających na celu wspieranie mobilności artystów i specjalistów z dziedziny kultury;
 16. koordynowanie działań związanych z nadzorem departamentu nad fundacjami;
 17. prowadzenie rejestrów wniosków oraz gromadzenie kopii sprawozdań, związanych z podróżami poza granice kraju oraz przyjmowaniem zagranicznych gości, zgodnie z wewnętrznymi przepisami ministerstwa.

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 02 40
Fax: +48 22 826 19 22
dwz@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Anna Woźnicka

Ostatnia aktualizacja - 12.01.2016 o godz. 09:52 przez Administrator