Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dziedzictwo narodowe

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. poz. 987, z późn.zm.) - wyciąg przepisów z systemu LEX - stan na dzień 13.11.2015r.

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. poz. 987, z późn.zm.) Pobierz plik | 139 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 Pobierz plik | 784 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. Nr 86, poz. 530)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 Pobierz plik | 490 kB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. Nr 160, poz. 994)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 Pobierz plik | 609 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. Nr 90, poz. 550)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 Pobierz plik | 272 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. Nr 91, poz. 567)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 Pobierz plik | 1010 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. Nr 91, poz. 569)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 Pobierz plik | 485 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. poz. 1719)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 813 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. poz. 1769)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 844 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1749)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 Pobierz plik | 852 kB
 • Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

 • Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr16,  poz. 168)

  Data dodania 18.04.2012 | Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr16, poz. 168) Pobierz plik | 23 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" (Dz. U. Nr 149, poz. 1234, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 5 lipca 2005 Pobierz plik | 714 kB
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich  (Dz. U. Nr 23,  poz. 121, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121, z późn. zm.) Pobierz plik | 219 kB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa
Ostatnia aktualizacja - 06.05.2016 o godz. 10:52 przez Administrator