Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nagłówek

Prawo archiwalne

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Data dodania 26.09.2013 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 Pobierz plik | 902 kB

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją Pobierz plik | 10 MB

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr206 , poz. 1517)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów Pobierz plik | 566 kB

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. Pobierz plik | 3 MB

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych(Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 Pobierz plik | 3 MB

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 181)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją Pobierz plik | 34 kB

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Pobierz plik | 2 MB

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. Nr 156, poz. 970)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 Pobierz plik | 721 kB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 Pobierz plik | 3 MB

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 Pobierz plik | 4 MB

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 Pobierz plik | 710 kB

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 Pobierz plik | 651 kB

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240)

Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 Pobierz plik | 379 kB

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie (Dz. U. poz. 1410)

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Data dodania 04.10.2013 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r Pobierz plik | 752 kB

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 650)

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Data dodania 04.10.2013 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 Pobierz plik | 693 kB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa
Ostatnia aktualizacja - 04.10.2013 o godz. 06:56 przez Administrator