Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Szkolnictwo artystyczne

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 14 stycznia 2019 r.”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 14.01.2019 | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Pobierz plik | 247 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 14 stycznia 2019 r.”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 14.01.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. Pobierz plik | 39 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193 i 1740) – wyciąg z systemu „Legalis” – stan na dzień 14 stycznia 2019 r.”

  Informację sporządził/a: Maciej Bogusławski

  Data dodania 14.01.2019 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. Pobierz plik | 120 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1346)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 Pobierz plik | 38 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1118)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 24 sierpnia 2011 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 Pobierz plik | 520 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. poz. 999)

  Data dodania 11.09.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1039)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 Pobierz plik | 7 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 785)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 1258)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 Pobierz plik | 772 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 Pobierz plik | 789 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 269)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 Pobierz plik | 763 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. Nr 226, poz. 2292, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 Pobierz plik | 150 kB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 Pobierz plik | 1 MB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 Pobierz plik | 737 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 315)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 Pobierz plik | 677 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 219, poz. 1626)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 Pobierz plik | 21 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1646)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 Pobierz plik | 247 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 61, poz. 381)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 Pobierz plik | 41 kB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 26.09.2013 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 Pobierz plik | 2 MB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1196)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 Pobierz plik | 856 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 162, poz. 1090)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 (Dz. U. Nr 162, poz. 1090) Pobierz plik | 41 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1454)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 (Dz. U. poz. 1454) Pobierz plik | 728 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz. U. Nr 161, poz. 1091)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 (Dz. U. Nr 161, poz. 1091) Pobierz plik | 39 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz. U. poz. 1453)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 Pobierz plik | 727 kB
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 04.10.2013 | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 Pobierz plik | 743 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz. 977)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 Pobierz plik | 682 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 469)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 29.04.2016 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 Pobierz plik | 2 MB
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. poz. 572, z późn. zm.) - wyciąg przepisów z systemu LEX

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Pobierz plik | 964 kB
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) - wyciąg przepisów z systemu LEX - stan na dzień 13.11.2015r.

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela Pobierz plik | 350 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 819)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 Pobierz plik | 527 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 784)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 Pobierz plik | 789 kB
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. Nr 26, poz. 290)

  Data dodania 29.05.2012 | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 12 marca 2001 Pobierz plik | 20 kB
Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa
Ostatnia aktualizacja - 06.05.2016 o godz. 08:51 przez Administrator