Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pan Mariusz Węglewski, kontakt abi@mkidn(dot)gov(dot)pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do urzędu. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
 6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

  - żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

  -  żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Informację sporządził/a: Mariusz Węglewski

Ostatnia aktualizacja - 06.06.2018 o godz. 13:12 przez Krzysztof Krukowski