Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

 • Zestawienie szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN objętych w 2020 r. wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

  24.11.2020

  Zestawienie szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN objętych w 2020 r. wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

 • Wykaz sprzętu do nieodpłatnego przekazania

  20.11.2020

  Dotyczy: możliwości nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego.

 • OBWIESZCZENIE

  19.11.2020

  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2020, 282 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2020, 256 ze zm.)

 • Obwieszczenie

  03.11.2020

  Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje, że pismem z 29.10.2020 r., znak: DOZ-OAiK.650.90.2018.UB.3, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 31 stycznia 1975 r., w granicach oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

 • Zaproszenie do przedstawiania kandydatów na członków Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

  28.10.2020

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do przedstawiania kandydatów na członków Rady Polskiego Instytut Sztuki Filmowej. Do zgłaszania kandydatów

 • Ogłoszenie

  13.10.2020

  Informacja na temat rozstrzygnięć Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczących wniosków o połączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.

 • Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na 2021 rok

  02.10.2020

  Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

 • Lista uczestników konkursu

  24.09.2020

  Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1572) ogłasza się listę uczestników konkursu (wg kolejności zgłoszeń): 

 • Lista uczestników konkursu

  11.09.2020

  Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1924) ogłasza się listę uczestników konkursu (wg kolejności zgłoszeń): 

 • Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

  10.09.2020

  Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r., w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o posiadaniu do zagospodarowania, w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub jednostce samorządu terytorialnego, na realizację zadań publicznych, następujących składników majątku ruchomego w postaci telefonów komórkowych:

Strony: 1-10 z 317 Następna strona >>
Ostatnia aktualizacja - 24.11.2020 o godz. 10:31 przez Jan Jabłoński