Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

 • Konkursy na stanowiska dyrektorów

  20.04.2018

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

   

  • Konkursy na stanowiska dyrektorów

   20.04.2018

   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

  • Obwieszczenie

   16.04.2018

   Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

   Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

  • Ogłoszenie w sprawie drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Studia Miniatur Filmowych w Warszawie

   05.04.2018

   Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu, postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata na dyrektora Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.

   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował decyzję Komisji.

  • Ogłoszenie o konkursie

   30.03.2018

   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

  • Obwieszczenie

   26.03.2018

   Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzjęz 16.03.2018 r., znak: DOZOAiK. 660.979.2015.ML, w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części strefy ochrony krajobrazu miasta Babimost, wpisanej do tego rejestru wraz z miastem, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 16.04.1958 r., znak: K.O.Kons.-III-14/58, oraz decyzją z 31.03.1975 r., znak: KL.IV-680/12/75, w zakresie oznaczonym na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2.

  • Obwieszczenie

   26.03.2018

   Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję z 16.03.2018 r., znak: DOZOAiK. 650.1317.2017.ML, w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części obszaru zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skwierzyna, wpisanego do tego rejestru pod numerem III-11/58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 16.04.1958 r., znak: K.O.Kons.-III-11/58, oraz decyzją z 31.01.1975 r., znak: KOK.III-11/58-86-2176/75, w zakresie oznaczonym na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2.

  • Komunikat dotyczący wyników pierwszego posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Studia Miniatur Filmowych

   12.03.2018

   Na pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Studia Miniatur Filmowych, komisja w pełnym składzie zapoznała się z 4 złożonymi aplikacjami.

  • Ogłoszenie o konkursie

   09.03.2018

   Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II 

  • Ogłoszenie o Konkursie Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w roku 2018

   02.03.2018

   Przedmiotem konkursu jest Nagroda  im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana osobom fizycznym, grupom osób fizycznych, instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury.

  Strony: 1-10 z 226 Następna strona >>
  Ostatnia aktualizacja - 20.04.2018 o godz. 08:20 przez Krzysztof Krukowski