Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

 • Konkursy na stanowiska dyrektorów

  20.04.2018

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

 • Obwieszczenie

  16.04.2018

  Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

  Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

 • Ogłoszenie w sprawie drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Studia Miniatur Filmowych w Warszawie

  05.04.2018

  Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu, postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata na dyrektora Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował decyzję Komisji.

 • Obwieszczenie

  26.03.2018

  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzjęz 16.03.2018 r., znak: DOZOAiK. 660.979.2015.ML, w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części strefy ochrony krajobrazu miasta Babimost, wpisanej do tego rejestru wraz z miastem, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 16.04.1958 r., znak: K.O.Kons.-III-14/58, oraz decyzją z 31.03.1975 r., znak: KL.IV-680/12/75, w zakresie oznaczonym na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2.

 • Obwieszczenie

  26.03.2018

  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję z 16.03.2018 r., znak: DOZOAiK. 650.1317.2017.ML, w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części obszaru zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Skwierzyna, wpisanego do tego rejestru pod numerem III-11/58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 16.04.1958 r., znak: K.O.Kons.-III-11/58, oraz decyzją z 31.01.1975 r., znak: KOK.III-11/58-86-2176/75, w zakresie oznaczonym na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2.

 • Komunikat dotyczący wyników pierwszego posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Studia Miniatur Filmowych

  12.03.2018

  Na pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Studia Miniatur Filmowych, komisja w pełnym składzie zapoznała się z 4 złożonymi aplikacjami.

 • Ogłoszenie o konkursie

  09.03.2018

  Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II 

 • Ogłoszenie o Konkursie Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w roku 2018

  02.03.2018

  Przedmiotem konkursu jest Nagroda  im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana osobom fizycznym, grupom osób fizycznych, instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury.

 • Informacja o wysokości stypendiów dla cudzoziemców – stypendystów strony polskiej w uczelniach artystycznych

  01.03.2018

  W 2018 roku stypendia wypłacane cudzoziemcom studiującym w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego wypłacane będą w maksymalnej wysokości określonej w Komunikacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lutego 2018 r. o maksymalnej wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej w uczelniach artystycznych.

 • Ogłoszenie

  21.02.2018

  Na podstawie art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862, § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. nr 154, poz. 1629) oraz w związku z postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  12 stycznia 2018r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Studia Miniatur Filmowych w Warszawie postanawia się co następuje:

Ostatnia aktualizacja - 15.06.2018 o godz. 14:18 przez Krzysztof Krukowski