Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

 • Rządowy program „Aktywna tablica”

  04.06.2018

  Rządowy program „Aktywna tablica” – wyniki naboru w 2018 r.

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

  30.05.2018

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

 • Obwieszczenie

  29.05.2018

  Warszawa Traktorzystów zespół budowlany Zakładów Mechanicznych "Ursus" 

 • Ogłoszenie

  16.05.2018

  Decyzja Komisji Konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

 • Ogłoszenie

  10.05.2018

  Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

 • Obwieszczenie

  02.05.2018
  Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z 16.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.459.2017.UB.1, uchylił w całości decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 2017 r., znak: KD.5140.1.16.2017, wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych układ urbanistyczny części zespołu dawnych koszar w Zamościu i przekazał ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 
 • Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

  03.04.2018

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 • Konkursy na stanowiska dyrektorów

  20.04.2018

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

   

  • Konkursy na stanowiska dyrektorów

   20.04.2018

   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

  • Obwieszczenie

   16.04.2018

   Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

   Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że pismem z 12.04.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.334.2017.ML.7 zmienił zakres postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu miasta urbanistycznokrajobrazowego miasta Tarnobrzeg, wpisanego do tego rejestru numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., zmiana dotyczy granic trzech obszarów ww. układu, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część tego pisma.

  Ostatnia aktualizacja - 19.10.2018 o godz. 13:29 przez Izabela Jaworska