Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Petycje

Lp. Opis Treść petycji Odpowiedź Informację sporządził/a
1 Petycja w sprawie uregulowania kwestii postępowania z dokumentacją zgromadzoną w składach chronologicznych w urzędach administracji publicznej wdrażających system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pobierz plik Pobierz plik Janusz Szymański
2 Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w zakresie dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji sluchu Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
3 Petycja dotycząca wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków klasztoru oo. Franciszkanów wraz z sanktuarium św. Maksymiliana przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni. Pobierz plik Pobierz plik Katarzyna Dutkowska
4 Petycja w sprawie wpisania do rejestru zabytków willi płk Jana Stefana Kotowicza przy ul. Dekerta 4 w Rzeszowie Pobierz plik Pobierz plik Marta Lewicka
5 Petycja w sprawie miejsca nauczania najmłodszych uczniów gry na instrumentach muzycznych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
6 Petycja w sprawie finansowania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
7 Petycja w sprawie planowanej reformy systemu oświaty w zakresie dotyczącym ogólnokształcących szkół muzycznych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
8 Petycja w sprawie ulg w cenach biletów do teatru , filharmonii Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
9 Petycja o uchylenie postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 listopada 2016 roku Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
10 Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących poszukiwań zabytków detektorem metali Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
11 Petycja w sprawie przeciwdziałania niszczeniu zabytkowych zespołów mieszkalno-parkowych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
12 Petycja w sprawie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
13 Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej kwoty stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
14 Petycja w sprawie objęcia nadzoru nad sprawami abonamentu radiowo – telewizyjnego przez Ministra Cyfryzacji, utworzenia Narodowej Bazy Multimedialnej pod Ministerstwem Cyfryzacji oraz włączenia do kategorii odbiorników radiowo –telewizyjnych urządzeń komputerowych i telefonii komórkowej Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
15 Petycja w sprawie zmiany prawa dotyczącego Quasi pomników „wdzięczności Armii Radzieckiej" Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
16 Petycja w sprawie przyznania prawa do ulgi za wstęp do muzeów państwowych dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych Pobierz plik   Monika Lewandowska
17 Petycja w sprawie wdrożenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalnych działań dla tzw. Ziem Odzyskanych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
18 Petycja w sprawie zmian prawa autorskiego i obowiązku zamieszczania adresów elektronicznych do kontaktów z obywatelem Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
19 Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku Pobierz plik Pobierz plik Marek Marczuk
20 Apel o pochylenie się nad sprawą Starego Teatru i ocalenie go przed artystyczną klęską poprzez odwołanie Marka Mikosa z funkcji dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie (44 podpisy) Pobierz plik Pobierz plik Bożena Sawicka
21 Petycja o niezwłoczne odwołanie pana Marka Mikosa ze stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie Pobierz plik Pobierz plik Urszula Jabłońska
22 Petycja w sprawie lokalizacji Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
23 Petycja pracowników administracji i obsługi Zespołu państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w
Koszalinie w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
24 Petycja dotycząca m.in. wprowadzenia opłat za pobieranie ze stron internetowych materiałów edukacyjnych Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
25 Petycja w sprawie bezpieczeństwa internetowego Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
26 Petycja o ponowne zorganizowanie systemu ochrony zabytków w Polsce Pobierz plik   Monika Lewandowska
27 Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz plik Pobierz plik Monika Lewandowska
28 Petycja w sprawie ustanowienia w dniu 9 listopada 2018 r. jednorazowego święta narodowego Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
29 Petycja w sprawie przyszłości Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
30 Petycja w sprawie abonamentu RTV Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
31 Petycja w sprawie zmiany statutu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Pobierz plik Pobierz plik Marcin Dudziec
32 Petycja w sprawie polskiej kultury, jej dziedzictwa i kultury osobistej w takich miejscach jak teatr Pobierz plik   Marcin Dudziec
Ostatnia aktualizacja - 31.08.2018 o godz. 07:55 przez Izabela Jaworska