Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Informacja o możliwości składania oświadczeń o woli otrzymania wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne

29.08.2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie informuje, iż:

  • twórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim,
  • tłumacze na język polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku obcym i opublikowanych w języku polskim,
  • współtwórcy utworów, o których mowa w pkt 1, których wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym,
  • wydawcy utworów wyrażonych słowem i opublikowanych w języku polskim,

mogą składać oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. By oświadczenie wywołało skutek w tym roku, musi zostać złożone na piśmie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podziału i wypłaty wynagrodzeń wyznaczył organizację Copyright Polska. Organizacja ta uruchomiła platformę, ułatwiającą potencjalnym uprawnionym przygotowywanie oświadczeń niezbędnych do wypłaty wynagrodzeń. Dostęp do platformy możliwy jest pod adresem http://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login.  
Na wypłatę wynagrodzeń przeznaczane będą corocznie środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. Wysokość należnego w danym roku wynagrodzenia określana będzie proporcjonalnie do liczby wypożyczeń egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po potrąceniu kosztów określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia, 75% środków zostanie przeznaczone dla twórców, natomiast 25 % dla wydawców. W ustawie określono minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie, które może być wypłacone uprawnionemu w danym roku. Wynagrodzenie nie będzie więc przysługiwało w przypadku, gdy po obliczeniu kwoty należnej uprawnionemu w danym roku okaże się, że jest ona niższa od wskazanego w ustawie minimum. Wynagrodzenia należne z tytułu wypożyczeń dokonanych w 2015 roku zostaną wypłacone do końca bieżącego roku.

Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 29.08.2016 o godz. 06:41 przez Administrator