Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31.10.2019

Komunikat

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 28 października 2019 roku

 

o zwiększeniu wysokości subwencji dla uczelni artystycznych

 

Na podstawie art. 368 ust. 9 i 10, w związku z art. 435 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) zwanej dalej ustawą, ogłasza się w załączniku do komunikatu wysokości zwiększeń subwencji, o której mowa w art. 365 pkt. 1 i 2 ustawy, przyznanych publicznym uczelniom artystycznym,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania reformy, w tym w szczególności obligatoryjnych zwiększeń wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikających z art. 137 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1838).


 

Załącznik do komunikatu
Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 października 2019 r.

 

LP

Nazwa uczelni artystycznej

Zwiększenie wysokości

subwencji

(w zł)

1

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

920 000

2

Akademia Muzyczna w Gdańsku

670 000

3

Akademia Muzyczna w Katowicach

730 000

4

Akademia Muzyczna w Krakowie

330 000

5

Akademia Muzyczna w Łodzi

830 000

6

Akademia Muzyczna w Poznaniu

590 000

7

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

1 330 000

8

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

450 000

9

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

230 000

10

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

1 340 000

11

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

400 000

12

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

1 300 000

13

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

430 000

14

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

1 050 000

15

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

840 000

16

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

350 000

17

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

270 000

18

Akademia Teatralna w Warszawie

240 000

19

Akademia Sztuki w Szczecinie

200 000

Razem

12 500 000


Uzasadnienie

 

Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 368 ust. 8–10, w związku z art. 435 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) zwanej dalej ustawą.

Zwiększenie wysokości subwencji dokonane zostało na podstawie decyzji Ministra Finansów
z dnia 15 października 2019 r. FS2.4143.3.70.2019.MF.5298 w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 z tytułu uruchomienia ujętej w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 (Dz. U. poz. 198) rezerwy celowej poz. 81. Zmiana wysokości subwencji wynikająca
z uruchomienia powyższej rezerwy celowej przeznaczona jest na pokrycie kosztów wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w szczególności obligatoryjnych zwiększeń wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikających z art. 137 ust. 1 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1838).

Poszczególne kwoty subwencji ustalono w pierwszej kolejności na podstawie kosztów obligatoryjnych zwiększeń uposażeń nauczycieli akademickich, wynikających z wejścia w życie ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora
w uczelni publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1838). Pozostała kwota rezerwy podlegała podziałowi
w oparciu o wartości wykonania wynagrodzeń z roku 2017, wykazanego w sprawozdaniach uczelni Rb-70 za IV kwartał 2017 roku powiększonego o pochodne. Algorytm podziału uwzględniał przyznane uczelniom środki określone w komunikacie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 czerwca 2019 roku o zwiększeniu wysokości subwencji dla uczelni artystycznych na rok 2019, a także przyznane uczelniom w grudniu 2018 roku dodatkowe środki na działalność statutową.powrót
Ostatnia aktualizacja - 31.10.2019 o godz. 12:00 przez Jan Jabłoński