Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

10.06.2016

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem z odwołania Prezydenta Miasta Krosna od decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22.12.2015 r., znak: UOZ-4.5130.100.2015, wpisującej do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod numerem A-475, historyczny układ urbanistyczny części Krosna w rejonie ulic Kościuszki, Paderewskiego i Łukasiewicza, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do tej decyzji - strony postępowania mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma (po uprzednim umówieniu spotkania).

Zgodnie z przepisem art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Natomiast zgodnie art. 73 § 1a Kpa, powyższe czynności są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Informację sporządził/a: Marta Lewicka
 powrót
Ostatnia aktualizacja - 10.06.2016 o godz. 11:52 przez Administrator