Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

23.01.2018

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257)

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołania Gminy Tworóg, decyzją z 18.01.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.1171.2017.ML, utrzymał w mocy decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 11.10.2017 r., znak: K-RD.5130.20.2013.KL-PŚ, wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, pod numerem A/493/2017, zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej” w miejscowości Boruszowice, gmina Tworóg, zlokalizowany przy ulicach Armii Krajowej, Obrońców Pokoju i Składowej, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym, złożony z następujących budynków: ul. Armii Krajowej (nr 3, 5, 7, 9, 11, 13), ul. Obrońców Pokoju (nr 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 oraz dawnej kaplicy p.w. Matki Boskiej Bolesnej), ul. Składowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13a, 13b, 13c, 13d, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16 oraz budynku gospodarczego pomiędzy nr 8 i 9), oznaczonych na załączniku graficznym do tej decyzji.

Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie(tel. 22 21 21 102), siedzibie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach (tel. 32 253 77 98) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg - w godzinach przyjęć interesantów.

Informację sporządził/a: Marta Lewickapowrót
Ostatnia aktualizacja - 23.01.2018 o godz. 11:21 przez Krzysztof Krukowski