Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

03.07.2018

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257)

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję z 27.06.2018 r., znak: DOZ-OAiK.660.334.2017.ML, w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Tarnobrzeg, a tym samym części stref konserwatorskich, wpisanych do tego rejestru pod numerem A/285 (ob. A-1375), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z 4.06.1984 r., znak: Kl.VI-5340/285/146/84, położonej w granicach trzech obszarów, oznaczonych według legendy na załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, stanowiących integralne części niniejszej decyzji:

  1. obszaru nr 1 - części zabudowy po południowej stronie ul. Sokolej, obejmującego nieruchomości w obrębie 12 oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 409/19 (część), 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, 409/12, 409/13, 409/14, 409/15, 409/16, 409/17, 409/18, 407/13 (część), 407/7, 407/5, 407/6, 407/2, 406/2, 407/12, 327/2 (część), którego granice zostały określone według legendy na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2, stanowiących integralne części niniejszej decyzji;
  2. obszaru nr 2 - w rejonie ulic Sandomierskiej, Sikorskiego, Sienkiewicza i Wyszyńskiego, obejmującego nieruchomości w obrębie 12 oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1374/7, 1374/6, 1410/19 (część), 1410/21 (część), 1056/5 (część), 2052/2 (część), 1373/2, 1373/4, 1366/2, 1362/2, 1361/2, 1360/2, 1359/1, 1358/1, 1374/2, 1374/10, 1374/11, 1376/3, 1376/4, 1376/5, 1372/2, 1370/3, 1370/4, 1374/4, 1373/3, 1366/1, 1372/4, 1308/2, 1371, 1370/1, 1368/2, 1368/1, 1369/1, 1369/2, 1367, 1372/3, 1358/2, 1365, 1362/1, 1361/4, 1361/8, 1361/7, 1360/6, 1363, 1364/2, 1364/1, 1360/5, 1359/2, 1346/1, 1348, 1347, 1349, 1308/3, 1353, 1357, 1356, 1355, 1354, 1352, 1346/3, 1343/3, 1344, 1345/2, 1345/1, 1340/5, 1340/6, 1340/4, 1339/3, 1339/2, 1338/7, 1338/8, 1372/6, 1372/7,  1339/4, 1334/6, 1338/2, 1337/12, 1210, 1337/15, 1338/5, 3740/9, 3740/8, 1340/3, 3740/6, 1340/2, 1343/1, 1346/6, 1346/4, 1351, 1350, 1342, 1346/5, 1343/2, 1340/1, 1341/4, 1341/3, 1341/2, 3740/5, 3740/4, 3740/3, 3740/2, 3740/1, 1336/13, 1270/4, 1269/1, 1220/6 (część), 1265/2, 1265/1, 1264, 3000/26, 3000/24, 3000/32 (część), 3000/42 (część), 3000/25, 3000/19, 3000/20, 3000/21, 3000/36, 3000/79, 3000/80, 3000/40, 3000/35, 3000/30 (część), 3000/53 (część), 3000/31 (część), 3000/78 (część), 3000/72, 3000/77, 3000/12, 3000/67, 3000/66, 1276/1, 1277/1, 1273/1, 1285/2, 1274/3, 1274/4, 3000/50 (część), 3000/71 (część), 367/1 (część), 1337/13, 1336/11 (część), 2054/1 (część),2054/2 (część), 3690/3 (część), którego granice zostały określone według legendy na załącznikach graficznych nr 1 i nr 3, stanowiących integralne części niniejszej decyzji;
  3. obszaru nr 3 - w rejonie ulic Tarnowskiego, Konfederacji Dzikowskiej, Sikorskiego i Wiejskiej, obejmującego nieruchomości w obrębie 12 oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 651/131, 651/134, 651/66 (część), 651/57 (część), 645/74, 651/133, 651/128, 651/129, 651/127, 651/94, 651/93 (część), 651/92 (część), 651/91 (część), 651/89 (część), 651/32, 651/37 (część), 645/5, 645/75, 651/36 (część), 651/64, 651/62, 651/61, 645/50, 651/44, 645/49, 651/43, 645/48, 651/42, 645/47, 651/41, 645/46, 645/44, 645/52, 645/51, 645/45, 645/64, 651/49, 645/58, 651/48, 645/63, 651/50, 645/43, 645/42, 645/41, 645/40, 645/39, 651/46, 651/63 (część), 647/17 (część), 648/3 (część), 651/17 (część), 651/40 (część), którego granice zostały określone według legendy na załącznikach graficznych nr 1 i nr 4, stanowiących integralne części niniejszej decyzji;

Granice układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Tarnobrzeg, jako strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, zostały oznaczone linią
w kolorze czerwonym na załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie(tel. 22 21-21-102), siedzibie Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a w Tarnobrzegu (tel. 15 822-15-95)oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 32 (tel. 15 822-65-70) - w godzinach przyjęć interesantów.

Informację sporządził/a: Marta Lewickapowrót
Ostatnia aktualizacja - 03.07.2018 o godz. 13:26 przez Krzysztof Krukowski