Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

OBWIESZCZENIE

30.06.2020

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2018, 2067) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2018, 2096)

zawiadamia się

strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją z 5.06.2020 r., znak: DOZ-OAiK.650.1003.2019.UB, uchylił w całości decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 24.06.2019 r., znak: OZKr.5140.A.7.2019.DW.PD3, wpisującą do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A- 1513/M, zespół budowlany zabudowy letniskowo-wypoczynkowej w Zakopanem na obszarze ograniczonym ul. Witkiewicza, Jagiellońską, Kościuszki do granicy z Górną Równią Krupową wraz z dz. ew. nr 309/12, otoczeniem oraz nazwami historycznymi obiektów - jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie (tel. 22 21 21 126), siedzibie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy ul. Kanoniczej 24 w Krakowie (tel. 12 370-83-11), w siedzibie Delegatury WUOZ w Nowym Targu, przy Al. Tysiąclecia 35 (tel. 18 44-888-54) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane (tel. 18 20-20-400) - w godzinach przyjęć interesantów.

Informację sporządził/a: Urszula Bryłowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 30.06.2020 o godz. 09:50 przez Jan Jabłoński