Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie

30.05.2011

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2, 5 i 6, art. 89 pkt 1, art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków otoczenia zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2203 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1976 r., l.dz. 608/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., l.dz. KL-IV-5340/71/77, wpisanego do ww. rejestru pod numerem L-275/A.

Strony mogą zgłaszać wnioski, uwagi i dowody w ww. sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.powrót
Ostatnia aktualizacja - 17.08.2011 o godz. 07:53 przez Administrator