Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

10.04.2017

Działając na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu urbanistycznego ulicy Twardej, wpisanego do tego rejestru pod numerem 592, decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia [1] lipca 1965 r., znak: 382/0-584/592-65 zostało zakończone.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację sporządził/a: Urszula Bryłowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 10.04.2017 o godz. 12:25 przez Administrator