Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

08.06.2015

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończył postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie częściowego skreślenia z rejestru zabytków, na wniosek Gminy Wrocław, stanowiska archeologicznego z okresu środkowego paleolitu-stadiał maksymalny (Odry, Solawy) zlodowacenia środkowopolskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 164/1244/679/Arch/1991, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 25.09.1991 r., w części usytuowanej na działkach nr ew. 27/10 i 27/4 AM-27 obręb Grabiszyn we Wrocławiu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację sporządził/a: Monika Trzoch



powrót
Ostatnia aktualizacja - 08.06.2015 o godz. 10:09 przez Administrator