Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

02.10.2015

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sukiennice 9, decyzją z dnia 1 października 2015 r.

  • skreślił z rejestru zabytków stanowisko archeologiczne nr 1 (1/1 AZP 80-29) z okresu środkowego paleolitu - stadiał maksymalny (Odry, Solawy) zlodowacenia środkowopolskiego, w części usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/10 AM-27 obręb Grabiszyn we Wrocławiu;
  • odmówił skreślenia z rejestru zabytków stanowiska archeologicznego nr 1 (1/1 AZP 80-29) z okresu środkowego paleolitu - stadiał maksymalny (Odry, Solawy) zlodowacenia środkowopolskiego, usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/4 AM-27 obręb Grabiszyn we Wrocławiu, w części oznaczonej jako teren zurbanizowany niezabudowany (Bp);
  • skreślił z rejestru zabytków pozostałą część działki nr 27/4 AM-27 obręb Grabiszyn we Wrocławiu, stanowiącą część stanowiska archeologicznego nr 1 (1/1 AZP 80-29) z okresu środkowego paleolitu - stadiał maksymalny (Odry, Solawy) zlodowacenia środkowopolskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 25 września 1991 r., l.dz. PSOZ-Wr/Ar/DKRZ/5340/16/91.

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, stosownie do przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację sporządził/a: Monika Trzochpowrót
Ostatnia aktualizacja - 02.10.2015 o godz. 05:50 przez Administrator