Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

31.03.2016

Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją Obszaru Tematycznego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

forma zatrudnienia: umowa zlecenia
czas trwania umowy: 18 kwietnia – 30 czerwca 2016 r.

Zakres zadań:

 • Współpraca przy realizacji zadań związanych z koordynacja Obszaru Tematycznego Kultura strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, w tym:
  • planowaniu i organizacji wydarzeń w kraju i za granicą;
  • opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  • monitorowaniu realizacji budżetu projektu i jego rozliczaniu;
 • Obsługa strony www.baltyk.mkidn.gov.pl
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi realizującymi projekty w Regionie Morza Bałtyckiego.

Warunki pracy

Krajowe i lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk humanistycznych lub ekonomicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • co najmniej pół roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub instytucji kultury
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office
 • umiejętności analityczne, pracy w zespole, argumentowania, redagowania tekstów oraz wysoki poziom komunikatywności.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru międzynarodowej współpracy kulturalnej, w tym w szczególności dotycząca obszaru Morza Bałtyckiego
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • list motywacyjny
 • CV

Termin składania dokumentów:
13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:
Departament Współpracy z Zagranicą
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Inne informacje:

Decyduje data wpływu dokumentów do MKiDN
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone  w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych  do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani o decyzji komisji drogą mailowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Współpracy z Zagranicą MKiDN pod numerem telefonu:
+48 (22) 42 10 240
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informację sporządził/a: Urszula Penczekpowrót
Ostatnia aktualizacja - 31.03.2016 o godz. 14:31 przez Administrator