Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

20.05.2016

Departament Współpracy z Zagranicą ogłasza otwarty konkurs na przeprowadzenie działań warsztatowych dotyczących dizajnuwprzestrzeni podwórka w kwartale Strzelecka – Środkowa – Stalowa – Konopacka oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej rolidizajnuw procesie rewitalizacji dla uczestników warsztatów„3rd Strategic Project Development Workshop. Focus on public space design” organizowanychw ramach projektu Policy AreaCulture Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędą się w dniach 16-17 czerwca 2016 r.

Szczegółowy zakres zadań.

  1. przygotowanie 15-minutowej prezentacjimultimedialnej poświęconejroli dizajnu w procesie rewitalizacji i przedstawienie jej podczas warsztatów „3rd Strategic Project Development Workshop. Focus on public space design” 16 czerwca 2016 r.
  2. zaplanowanie i przeprowadzenie17 czerwca 2016 r. trwających około 3 godzindziałań w przestrzeni podwórka w kwartale Strzelecka – Środkowa – Stalowa – Konopacka dla 35 uczestników warsztatów „3rd Strategic Project Development Workshop. Focus on design in public space”polegających na zaangażowaniu uczestników warsztatów i mieszkańców wskazanej przestrzeni na podwórku w przygotowanie i realizację wydarzenia animacyjnego związanego z dizajnem w przestrzeni miejskiej.

Warunki udziału w konkursie.

  1. Do konkursu przystąpić może osoba fizyczna lub prawna
  2. Osoba przystępująca do konkursu musi wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych projektów.
  3. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 ponieważcałość warsztatów prowadzona jest w języku angielskim.

Dokumenty wymagane.

  1. Konspekt prezentacji i scenariusz działań warsztatowych
  2. portfolio zawierające minimum 3 podobne zrealizowane projekty
  3. CV osoby przedstawiającej prezentację na temat dizajnu

Termin składania dokumentów:
03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

Departament Współpracy z Zagranicą
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Inne informacje:

Decyduje data wpływu dokumentów do MKiDN.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wybrane będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail. Osoba wybrana zostanie poinformowana o decyzji komisji drogą mailowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Współpracy z Zagranicą MKiDN pod numerem telefonu: +48 (22) 42 10 240

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informację sporządził/a: Anna Woźnickapowrót
Ostatnia aktualizacja - 30.05.2016 o godz. 07:39 przez Administrator