Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

28.06.2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy ul. Kościuszki 8 39 – 200 Dębica.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).
Oferty należy składać:

  • w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W DĘBICY”
  • w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres biura wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), właściwego dla siedziby szkoły, w której ogłaszany jest konkurs. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy szkół lub placówek, w których przeprowadzone zostaną konkursy, wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) oraz CEA w Warszawie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informację sporządził/a: Marta Karpińskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 17.07.2017 o godz. 11:51 przez Waldemar Andrzejewski