Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

19.01.2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Studia Miniatur Filmowych 

z siedzibą w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 12a.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Studia Miniatur Filmowych  jest spełnienie następujących kryteriów:

I.        Wymagane  kwalifikacje:

1)     wykształcenie wyższe;

2)     doświadczenie i dorobek w zakresie  produkcji filmów animowanych;

3)     co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w kinematografii;

4)     znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury;

5)     dobry stan zdrowia;

6)     niekaralność w zakresie określonym w punkcie II.

II.      Złożenie wniosku zawierającego:

1)      pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydata na stanowisko dyrektora;

2)      c.v. z fotografią i adresem do korespondencji elektronicznej;

3)      pisemne opracowanie koncepcji kierowania  Studiem Miniatur Filmowych na następne 5 lat (do 10 stron A4);

4)      udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych  w sferze kinematografii (zaświadczenia lub świadectwa pracy);

5)      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenia i  kwalifikacje;

6)      aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 j.t.) na potrzeby postępowania konkursowego.

           Do wniosku  mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

III.     Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.  NIE OTWIERAĆ”  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia w dni robocze w godz. 8.15 – 16.15,  w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Datą złożenia zgłoszenia jest data doręczenia do Ministerstwa.  Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

IV.    Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Studia Miniatur Filmowych  udziela Departament Własności Intelektualnej i Mediów, tel. (22) 42-10-327 lub drogą elektroniczną: dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl

V.    Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

VI.    Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Informację sporządził/a: Jolanta Rędzikowskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 19.01.2018 o godz. 11:08 przez Krzysztof Krukowski