Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc socjalną z FPT

28.03.2013

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Twórczości w 2013 r. informujemy, że wnioski składać można przez cały rok. Pomoc socjalna przyznawana jest jednorazowo. Wnioskodawcami mogą być twórcy w rozumieniu przepisów Ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnycha więc twórcy, których dzieła są przedmiotem prawa autorskiego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pomoc socjalną z FPT:

 1. podanie skierowane do Ministra KiDN z określeniem przyczyny złożenia wniosku (dokument musi zawierać dane osobowe wnioskodawcy)
 2. informacje o dorobku twórczym z przykładami z ostatnich 2,3 lat - na płytce CD/DVD
 3. w przypadku choroby – aktualne zaświadczenie lekarskie lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o inwalidztwie
 4. oświadczenie o dochodach w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Regulamin :

 1. Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy MKiDN, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDNKomisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości, która obraduje nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Wnioskujący są zobowiązani do uzupełnienia braków w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z ministerstwa.
 3. Komisja opiniuje wysokość oraz ilość przyznanej pomocy socjalnej.
 4. Pomoc socjalnaprzyznawanajestdecyzją Ministra KIDN na podstawie rekomendacji Komisji.
 5. Każdy wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o decyzji ministra- zarówno pozytywną jak i negatywną.
 6. Pomoc socjalna wypłacana jest jednorazowo w wysokości 3000 zł brutto.
  1. Beneficjent otrzymuje kwotę brutto.
  2. Beneficjent odprowadza podatek po otrzymaniu z ministerstwa formularza PIT (rozliczenia podatkowego od osób fizycznych za dany rok).
 7. Dokumentacja osób, które nie otrzymały pomocy socjalnej jest odsyłana w terminie do trzech miesięcy od daty decyzji Ministra.
  1. Dokumentacja osób, któreotrzymały pomocsocjalną jest archiwizowana w ministerstwie oraz ulega wybrakowaniu zgodnie z Zarządzeniem Ministra KiDN nr 46 z dnia 28 grudnia.2007 r.w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego - na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)

Wnioski prosimy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Twórczości w roku 2013

dodatkowe informacje można otrzymać: tel.: 22/42 10 128, 22/42 10 161

Informację sporządził/a: Anna Bochman-Grześczak
 powrót
Ostatnia aktualizacja - 28.03.2013 o godz. 09:26 przez Administrator