Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie.

11.03.2020

Rada Nadzorcza Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 29 ust 3 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 2 pkt 1 i 3 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.03.2019 r. (protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Repertorium A Nr 7361/2019 z dnia 27.03.2019 r.) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki), w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.”.

Pełna treść ogłoszenia

Ze strony Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest Prokurent Spółki Krzysztof Szczyciński

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 11.03.2020 o godz. 08:07 przez Jan Jabłoński