Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu spółki Polskie Radio Rzeszów S.A. w Rzeszowie.

07.02.2020

Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A. na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, zwanego dalej rozporządzeniem, O

GLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu ciężarowego marki Toyota Hilux TDi MR ’07 E4 2.7 t, wersja DLX, rok produkcji 2007

I. Przedmiotem przetargu jest
a) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy,
b) marka, typ model: Toyota Hilux TDi MR ’07 E4 2.7 t, wersja DLX
c) nr rejestracyjny: R2 RADIO, d) rok produkcji: 2007,
e) data pierwszej rejestracji: 25.01.2008 r.,
f) VIN: AHTFR29G607015852,
g) wskazania drogomierza: 279 362 km,
h) pojemność skokowa silnika: 2 494 ccm,
j) rodzaj skrzyni biegów: manualna,
k) liczba miejsc: 5,
l) stan pojazdu: serwisowany, bezwypadkowy, drobne zarysowania powłoki lakierniczej, z klimatyzacją, do naprawy: pompa klimatyzacji, wymiana przewodów hamulcowych osi tylnej, naprawa lub wymiana ramy ze względu na korozję – lewa podłużnica.

II. Cena wywoławcza wynosi 13 000 zł. (słownie: trzynaście tysięcy) złotych brutto.

III. Warunki sprzedaży:
a) Polskie Radio Rzeszów S.A. umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu na parkingu Radia: Rzeszów, ul. Zamkowa 3 w dni robocze od 7 do 21 lutego br. w godzinach od 9:00-12:00. Termin oględzin, samochodu należy uzgodnić pod nr tel. 17 87 50 453.
b) Polskie Radio Rzeszów S.A. żąda wpłaty wadium w wysokości 1 300 zł (tysiąc trzysta).
c) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Radia Rzeszów S.A. nr rachunku 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325. W tytule wpłaty należy podać: „wadium przetarg Toyota Hilux Radio Rzeszów".
d) Termin wniesienia wadium mija z upływem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu. W tym terminie wadium powinno być zaksięgowane na koncie wskazanym w pkt. III. c).
e) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
f) W stosunku do Oferenta który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny.
g) Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.
h) Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.

IV. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem:
• przednia strona koperty: Polskie Radio Rzeszów" S.A. ul. Zamkowa 3; 35-032 Rzeszów. Oferta na zakup samochodu Toyota Hilux.
• tylna strona koperty: Nazwa (Nazwisko) Oferenta Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów" S.A. ul. Zamkowa 3, w godz. 9:00-15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie „Polskiego Radia Rzeszów" S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pok. 202A.

V. Oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Dowód wpłaty wadium. Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.

VI. Informację o wyniku przetargu Polskie Radio Rzeszów S.A. przekaże Oferentom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie „Polskiego Radia Rzeszów" S.A., ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie.

VII. Polskie Radio Rzeszów S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pełna treść ogłoszeniapowrót
Ostatnia aktualizacja - 07.02.2020 o godz. 14:06 przez Jan Jabłoński