Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu TVP S.A. Oddziału Terenowego w Olsztynie.

08.07.2019
Spółka Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza iż oferuje do sprzedaży w drugim przetargu, po obniżonej cenie, samochód służbowy:
Marka pojazdu
Nr
rejestracyjny
Rok
produkcji
Przebieg
Cena
wywoławcza w
zł brutto
Ford Mondeo
kombi
NO1682S 2005 243624 km 2.500,00 PLN

Pisemne oferty można składać do dnia 22.07.2019 r.(liczy się data doręczenia), do godz. 9:00 w siedzibie Oddziału, w sekretariacie pod adresem: Telewizja Polska S.A. Oddział w Olsztynie ul. Radiowa 24a 10-206 Olsztyn. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Kopertę z ofertą należy zaadresować i opisać według wzoru:

Telewizja Polska S.A.
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Radiowa 24A
10-206 Olsztyn; OFERTA
na: „zakup samochodu służbowego Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Olsztynie – nr rej ……………..”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie przy ulicy Radiowej 24A, w studio – pomieszczenie nr 4. O wyborze oferty Oferent zostanie poinformowany na piśmie, przy czym Telewizja oznaczy datę zawarcia umowy. Niestawiennictwo Oferenta w wyznaczonym przez Telewizję terminie traktowane będzie jako uchylenie się od podpisania umowy.

Pełna treść ogłoszenia

Ze strony Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik TVP S.A. Iwona Jasińska.

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 08.07.2019 o godz. 08:29 przez Jan Jabłoński