Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11012 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego

ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń

na wniosek

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi

Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

o

zatwierdzenie tabel wynagrodzeń autorskich twórców dzieł naukowych i technicznych Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za rozpowszechnianie utworów naukowych i technicznych

na polach eksploatacji: nadawanie, reemitowanie, udostępnianie w sposób umożliwiający swobodny dostęp w czasie i miejscu wybranym przez korzystającego z utworu, kopiowanie przez ośrodki dokumentacji naukowo-technicznej, kopiowanie utworów wykraczające poza własny użytek osobisty, najem i użyczanie, wyświetlanie.

(wniosek w zakresie pola eksploatacji odtwarzanie został wyłączony do odrębnego postępowania na podstawie art. 11012 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

W związku z powyższym wzywa do wstępowania do postępowania:

- organizacje zbiorowego zarządzania, o których mowa w art. 11012 ust. 6 pkt 2 ustawy
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- organizacje, o których mowa w art. 11012 ust. 6 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgłoszenie wniosku o udział w sprawie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, należy przesyłać na adres:

Komisja Prawa Autorskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

znak sprawy DP-WOP.PZ-006/3.17/11powrót
Ostatnia aktualizacja - 21.11.2011 o godz. 16:05 przez Krzysztof Krukowski