Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego

Na podstawie art. 110¹² ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego ogłasza o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń w odniesieniu do utworów literackich, naukowych, publicystycznych oraz encyklopedycznych, w zakresie w jakim prawa te służą wydawcom, na następujących polach eksploatacji:

  • nadawanie utworów w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pr. aut.,
  • publiczne udostępnianie utworów na podstawie art. 21 ust. 21 pr. aut w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • reemitowanie utworów  w zakresie określonym w art. 211 ust. 1 pr. aut.,
  • odtwarzanie utworów.

W związku z powyższym wzywa się do wstępowania do postępowania:

  • organizacje zbiorowego zarządzania, o których mowa w art. 11012 ust. 6 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • organizacje, o których mowa w art. 11012 ust. 6 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgłoszenie wniosku o udział w sprawie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, należy przesyłać na adres:

Komisja Prawa Autorskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej i Mediów, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa – sygnatura akt  DWIM.PZ-006/1-1/13.

ZarządzeniePRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO

Po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” z dnia 27 grudnia 2012 r., złożonym w dniu 28 grudnia 2012 r., o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń w odniesieniu do utworów literackich, naukowych, publicystycznych oraz encyklopedycznych, w zakresie w jakim prawa te służą wydawcom, na następujących polach eksploatacji:

  1. nadawanie utworów w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pr. aut.,
  2. publiczne udostępnianie utworów na podstawie art. 21 ust. 21 pr. aut w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. reemitowanie utworów  w zakresie określonym w art. 211 ust. 1 pr. aut.,
  4. odtwarzanie utworów.

w związku z art.11012 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późń. zmianami, określanej dalej jako „pr. aut.”) wyłączam z ww. wniosku część opisaną w punkcie IV wniosku, w zakresie pola eksploatacji odtwarzanie utworów i przekazuję rozpoznanie wniosku w wyłączonej części zespołowi orzekającemu w sprawie o sygnaturze akt DWIM.PZ-006/1-5/12.

Informację sporządził/a: Maria Andrzejewska

 powrót
Ostatnia aktualizacja - 28.02.2013 o godz. 13:26 przez Administrator