Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie.

31.10.2019

Zarząd Spółki Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067663, nr NIP 526-02-50-742, wysokość kapitału zakładowego 52.703.520,00 zł w całości opłacony [dalej: „Sprzedający”]

zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących sprzedaży następujących składników majątku:

1) Prawo do tytułu prasowego „Detektyw” zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod poz. 1622,
2) Prawo do tytułu prasowego „Detektyw Extra” zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 19524,
3) Prawo do tytułu prasowego „Detektyw Wydanie Specjalne” zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 6482,
4) Prawo do tytułu prasowego „www.magazyndetektyw.pl” zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 20267,
5) Prawo ochronne na znak towarowy „Detektyw” nr 304194,
6) Prawo ochronne na znak towarowy „Detektyw Extra” nr 304193,
7) Autorskie prawa majątkowe do artykułów zamieszczonych w wydaniach tytułów prasowych „Detektyw”, „Detektyw Extra” i „Detektyw Wydanie Specjalne” w okresie od 01.01.2007 do dnia 22.05.2019 r.,
8) Autorskie prawa majątkowe do zdjęć, grafik i rysunków zamieszczonych w wydaniach tytułów prasowych „Detektyw”, „Detektyw Extra” i „Detektyw Wydanie Specjalne” w okresie od 01.01.2007 do dnia 22.05.2019 r.,
9) Autorskie prawa majątkowe do rozkładu tekstu i grafiki (layout’u) magazynów „Detektyw”, „Detektyw Extra” i „Detektyw Wydanie Specjalne”,
10) Prawa majątkowe do wortalu Detektyw wraz z e-sklepem, w tym uprawnienia licencyjne do korzystania z kodu strony internetowej z wyłączeniem fragmentów kodu wykorzystywanych na podstawie licencji otwartych, autorskie prawa majątkowe do rozkładu elementów tekstowych i graficznych (layout’u) wortalu oraz utworów słownych i graficznych zamieszczonych w wortalu,
11) Autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do wydań w formie audiobooków magazynów Detektyw (nr od 6/2017 do 06/2019), Detektyw Wydanie Specjalne (nr od 7/2017 do 01/2019) oraz Detektyw Extra (nr od 3/2017 do 02/2019),
12) Prawa do korzystania z domen internetowych:
a) magazyndetektyw.pl
b) edetektyw.pl
c) e-detektyw.pl

Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi zbywanych aktywów od 29 października 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest złożenie oferty wstępnej oraz wpłata wadium. Oferty można składać w terminie do 20 grudnia 2019 roku, do godz. 12 w siedzibie Sprzedającego pod adresem: ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa. Wadium w kwocie 100.000 zł należy wnieść na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072 w terminie do 20 grudnia 2019 roku. Szczegółowe warunki procedury sprzedaży określa Regulamin udostępniony przez Sprzedającego pod adresem www.pap.pl/przetargi.

Pełna treść ogłoszenia

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 31.10.2019 o godz. 12:07 przez Jan Jabłoński