Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie spółki „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie

10.09.2019

Spółka „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 325/1 o powierzchni 0,20 ha oraz własnością znajdujących się na niej budynków, budowli oraz urządzeń wraz z infrastrukturą, które położone są w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0,

2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 326/5 o powierzchni 0,09 ha, która położona jest w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0.

Cena wywoławcza – 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) netto. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych: „Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Tylawie” w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, do dnia 12.11.2019 r. do godziny 12:00.

Oferent jest związany ofertą przez 180 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia

Ze strony „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik „Polskiego Radia Rzeszów” S.A., p. Małgorzata Polak.

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 10.09.2019 o godz. 13:38 przez Jan Jabłoński