Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenie spółki Polskie Radio Rzeszów S.A.

15.01.2019

Prezes Zarządu ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu osobowego marki Fiat Panda, rok produkcji 2010. Cena wywoławcza: 7 500 zł, (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy) brutto.

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem: 

- przednia strona koperty: ,,Polskie Radio Rzeszów" S.A. ul. Zamkowa 3; 35-032 Rzeszów. Oferta na zakup samochodu Fiat Panda.
-tylna strona koperty: Nazwa (Nazwisko) Oferenta Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

Oferty należy składać do dnia 24-01-2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A. ul. Zamkowa 3, w godz. 9:00-15 :00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-01-201 9 r. o godz. 13:00 w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pok. 202A.

Informację o wyniku przetargu ,,Polskie Radio Rzeszów" S.A. przekaże Oferentom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A., u1. Zamkowa 3 w Rzeszowie.”

Pełna treść ogłoszenia

Ze strony spółki Polskie Radio Rzeszów S.A. osobą odpowiedzialną (autorem) za treść ogłoszenia jest pracownik spółki Magdalena Kocój-Radziewicz

Informację sporządził/a: Olgierd Generowiczpowrót
Ostatnia aktualizacja - 15.01.2019 o godz. 13:26 przez Jan Jabłoński