Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacje i ogłoszenia

Rozpoczęcie procedury powoływania arbitrów Komisji Prawa Autorskiego

Na podstawie art. 131 ust. 3, w związku z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1293)

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

informuje, że w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA

KANDYDATÓW NA ARBITRÓW KOMISJI PRAWA AUTORSKIEGO

Kandydatów mogą przedstawiać:

-        organizacje zbiorowego zarządzania;

-        stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców lub producentów;

-        organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

-        organizacje radiowe lub telewizyjne.

 

Kandydaci na arbitrów Komisji powinni posiadać:

 

-        odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz

-        stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych lub

-        wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców inwestycyjnych lub do rejestru biegłych rewidentów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      wskazanie podmiotu zgłaszającego;

2.      imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kandydata;

3.      życiorys kandydata dokumentujący jego posiadaną wiedzę i doświadczenie;

4.      oświadczenie kandydata o jego zgodzie na kandydowanie na arbitra Komisji;

5.      oświadczenie kandydata o stosunkach prawnych łączących go z podmiotami, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w okresie 5 lat przed dniem złożenia oświadczenia;

6.      oświadczenie kandydata o spełnianiu przesłanek określonych w art. 66 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;

7.      oświadczenie kandydata, iż nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 66 ust. 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;

8.      zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą powoływania arbitrów Komisji oraz pełnieniem funkcji arbitra Komisji.

 

Składający oświadczenia, o których mowa w pkt 5-7 powyżej jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Informację sporządził/a: Adrianna Szubielska-Malińskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 20.08.2018 o godz. 06:50 przez Krzysztof Krukowski