Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Rejestry fundacji i instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, NIP: 526-26-54-610
Nr rachunku 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 w BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.,

Informację sporządził/a: Jadwiga Buttner

 • Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (XLSX).

  Informację sporządził/a: Jadwiga Buttner

  Data dodania 08.01.2020 | Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego xls Pobierz plik | 227 kB
 • Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (XLS)

  Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa

  Data dodania 21.01.2020 | Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (XLS) Pobierz plik | 58 kB
 • Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (CSV).

  Informację sporządził/a: Jadwiga Buttner

  Data dodania 08.01.2020 | Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (CSV) Pobierz plik | 264 kB
 • Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (CSV)

  Informację sporządził/a: Izabela Obarska-Kulpa

  Data dodania 21.01.2020 | Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (CSV) Pobierz plik | 109 kB
Ostatnia aktualizacja - 26.02.2019 o godz. 16:29 przez Jan Jabłoński