Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Spółki Skarbu Państwa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonuje prawa z akcji lub udziałów posiadanych przez Skarb Państwa w spółkach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. z 2017 r., poz. 10), wydanego na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

Wykaz spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będąc organem odpowiedzialnym za ochronę interesów państwa w nadzorowanych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, sprawuje nad nimi nadzór korporacyjny (właścicielski). Publikowane poniżej dokumenty są wyrazem oczekiwań Ministra w stosunku do członków organów spółek oraz stanowią wskazówki do wykonywania przez nie zadań zarządzania i nadzoru.

Wybrane akty prawne obowiązujące w spółkach, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i trybu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wytyczne dla spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sporządzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

Ogłoszenia spółek w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informację sporządził/a: Olgierd Generowicz

Ostatnia aktualizacja - 09.08.2017 o godz. 09:57 przez Waldemar Andrzejewski