Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Status prawny MKiDN

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

  Informację sporządził/a: Monika Jackiewicz

  Data dodania 14.05.2018 | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej Pobierz plik | 350 kB
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321)

  Informację sporządził/a: Mariusz Kaluta

  Data dodania 15.12.2017 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. Pobierz plik | 226 kB
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Data dodania 30.01.2012 | Rozporządzenie Rady Ministrów Pobierz plik | 122 kB
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Informację sporządził/a: Monika Jackiewicz

  Data dodania 11.05.2018 | Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 284 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 29.09.2017 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobierz plik | 507 kB
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MKiDN poz. 186)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.08.2016 | Obwieszczenie MKIDN z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Pobierz plik | 811 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 4)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.02.2015 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 Pobierz plik | 430 kB
 • Załącznik nr 1

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.02.2015 | Załącznik nr 1 Pobierz plik | 555 kB
 • Załącznik nr 2

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.02.2015 | Załącznik nr 2 Pobierz plik | 992 kB
 • Załącznik nr 3

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 19.02.2015 | Załącznik nr 3 Pobierz plik | 567 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 6)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 04.03.2015 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 Pobierz plik | 552 kB
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 35)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 16.07.2015 | Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 Pobierz plik | 570 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu realizacji niektórych działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 37)

  Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

  Data dodania 17.11.2015 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 Pobierz plik | 0 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75)

 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75)

  Informację sporządził/a: Mariusz Kaluta

  Data dodania 24.11.2017 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN z 2017 r. poz. 75) Pobierz plik | 793 kB
 • Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Informację sporządził/a: Mariusz Kaluta

  Data dodania 11.05.2018 | Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 518 kB
Ostatnia aktualizacja - 11.05.2018 o godz. 14:01 przez Krzysztof Krukowski