Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstwo) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data publikacji strony internetowej: 2016.09.09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.28.10


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono 2020.03.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jan Jabłoński ,adres poczty elektronicznej jjablonski@mkidn(dot)gov(dot)pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 42 10 451

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane kontaktowe do koordynatorów dostępności w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej: Pan Zbigniew Komański,  główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą w Biurze Dyrektora Generalnego, nr telefonu (22) 42-10-121, adres email:  zkomanski@kultura(dot)gov(dot)pl

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej: Pani Paulina Czubak, główny specjalista ds. obsługi serwisów i organizacji w Centrum Informacyjnym, nr telefonu (22) 42-10-312, adres email:  pczubak@kultura(dot)gov(dot)pl

Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Pan Przemysław Gutek, główny specjalista w Wydziale Administracyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego, nr telefonu (22) 42-10-434, adres email:  pgutek@kultura(dot)gov(dot)pl


Ostatnia aktualizacja - 17.06.2024 o godz. 13:38 przez Paulina Czubak