Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Finansów i Księgowości

Dyrektor: Żuk Sylwia

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 05 66
bfk@kultura(dot)gov(dot)pl

 


Do zadań Biura należy:

 1. opracowywanie projektów i planów budżetu dysponenta III stopnia, w tym budżetu środków europejskich w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego;
 2. przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięć środków w planie wydatków budżetu Ministerstwa dysponenta trzeciego stopnia w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 3. opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków, zapotrzebowania na środki budżetowe w Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) i monitorowanie wykonania planów dochodów i wydatków dysponenta III stopnia;
 4. wykonywanie funkcji głównego księgowego budżetu dysponenta III stopnia i Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków;
 5. prowadzenie obsługi finansowej i księgowej dochodów i wydatków oraz innych projektów i programów powierzonych do realizacji dyrektorowi generalnemu w zakresie planu finansowego dysponenta III stopnia również w zakresie budżetu środków europejskich, o których mowa w pkt 1;
 6. naliczanie, wypłacanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umów zleceń, umów o dzieło), wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, stypendiów, nagród, zapomóg ministra oraz innych świadczeń pracowniczych ministerstwa;
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej dysponenta III stopnia oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej dla ministerstwa;
 8. sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”;
 9. wystawianie faktur sprzedaży, prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT oraz sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji JPK VAT 7;
 10. pełnienie funkcji administracyjnych dla portalu GUS oraz opracowywanie i sporządzanie do GUS sprawozdań z zakresu właściwości biura, a także administrowanie systemem związanym ze sprawozdawczością GUS;
 11. zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych do ZUS, PPK;
 12. sporządzenie dokumentacji wynagrodzeniowej dla byłych pracowników i pracowników zlikwidowanych jednostek podległych w zakresie danych finansowych;
 13. prowadzenie obsługi finansowej i księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wpłat i wypłat wadiów i kaucji z tytułu należytego zabezpieczenia umów z Prawa zamówień publicznych, środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę na rzecz dysponenta tych środków, Funduszu Promocji Kultury i Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków na rzecz dysponentów funduszy oraz sprawozdawczości budżetowej funduszu;
 14. dochodzenie roszczeń cywilno- prawnych ministerstwa na podstawie wyroków sądowych;
 15. wystawianie zaświadczeń RP-7 dla byłych pracowników ministerstwa i jednostek zlikwidowanych instytucji w zakresie płac;
 16. obsługa finansowo-księgowa projektów realizowanych przez ministerstwo w ramach POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020, środków w ramach MF EOG i NMF oraz innych projektów powierzonych do realizacji dyrektorowi generalnemu.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:21 przez Paulina Czubak