Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Kadr i Szkolenia

Dyrektor: Marlena Antoniak

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 05 74
Fax: +48 22 826 57 25

Informację sporządził/a: Bożena Kluszczyńska


Do zadań Biura należy:

 1. realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ministerstwie, m.in. poprzez:
  1. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników ministerstwa,
  2. b) prowadzenie dokumentacji personalnej oraz baz danych kadrowych o aktualnych i byłych pracownikach ministerstwa,
  3. prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji chorobowej pracowników ministerstwa,
  4. współpraca z placówką medyczną w zakresie świadczenia usług medycyny pracy dla pracowników ministerstwa,
  5. monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników ministerstwa oraz kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  6. planowanie projektu budżetu państwa części 24 w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w ujęciu klasycznym i zadaniowym,
  7. monitorowanie realizacji wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych ministerstwa oraz sporządzanie zaangażowania w tym zakresie,
  8. sporządzanie wniosków o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
  9. sporządzanie na podstawie danych kadrowych, deklaracji PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
  10. współpracę z oddziałami ZUS w zakresie właściwości biura,
  11. współpracę ze związkami zawodowymi działającymi na terenie ministerstwa,
  12. przygotowanie projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w ministerstwie,
  13. koordynację procesu opisywania stanowisk pracy w służbie cywilnej w ministerstwie,
  14. koordynację procesu naboru do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie (w tym pracowników zaangażowanych w programy europejskie i unijne) oraz promocję Ministerstwa jako pożądanego pracodawcy,
  15. realizację polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa (w tym pracowników zaangażowanych w programy europejskie i unijne), w tym planowanie projektu budżetu państwa części 24 w zakresie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ujęciu klasycznym i zadaniowym,
  16. koordynację procesu oraz udzielanie informacji w zakresie procesu sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
  17. koordynację procesu sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,
  18. realizację części procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników ministerstwa, w tym organizacji służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej,
  19. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ministerstwa zaangażowanych w POIiŚ oraz MF EOG i NMF,
  20. sporządzanie sprawozdań m.in. dla GUS, Szefa Służby Cywilnej i Ministerstwa Finansów z zakresu właściwości biura,
  21. rozwiązania innowacyjne projektów;
 2. wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń ERP-7 dla byłych pracowników ministerstwa oraz przygotowywanie dokumentów dla byłych pracowników zlikwidowanych instytucji nadzorowanych i podległych ministrowi w zakresie potwierdzenia okresu zatrudnienia;
 3. prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz współprowadzonych przez ministra;
 4. przekazywanie do Biura Dyrektora Generalnego powołań i odwołań dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister;
 5. prowadzenie spraw dotyczących reklamowania członków kierownictwa i pracowników ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 7. sporządzanie umów o używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego;
 8. obsługa Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;
 9. obsługa Komisji dyscyplinarnej w ministerstwie;
 10. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 11. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 12. organizowanie praktyk, wolontariatów oraz staży zawodowych w Ministerstwie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
 13. realizacja projektów w ramach programów europejskich i unijnych w zakresie kompetencji biura;
 14. prowadzenie rejestrów:
  1. zwolnień lekarskich pracowników oraz zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagradzaniu,
  2. oświadczeń majątkowych.
   Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:23 przez Paulina Czubak