Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Ministra

Dyrektor: Magda Zmuda

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 04 31
Fax: +48 22 826 07 26

Informację sporządził/a: Bożena Ułaś


Do zadań Biura należy:

 1. dekretowanie korespondencji w zakresie spraw określonych przez ministra;
 2. przedkładanie do decyzji i podpisu członkom kierownictwa ministerstwa spraw przygotowanych przez komórki organizacyjne oraz realizacja przedstawionej korespondencji;
 3. nadzorowanie terminowości realizacji spraw wynikających dla ministra ze współpracy Rządu z Parlamentem;
 4. prowadzenie spraw organizacyjnych wynikających z działalności Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji;
 5. koordynowanie – w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra - spraw kierowanych do ministra przez posłów i senatorów: interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, interwencji;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych: Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także przyznawaniem dyplomów ministra;
 7. koordynowanie spraw związanych z pochówkiem wybitnych twórców kultury na koszt państwa;
 8. przygotowywanie – we współpracy z komórkami organizacyjnymi - opinii dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosków o świadczenie specjalne przyznawane na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej i kulturalnej;
 9. sporządzanie wykazu najważniejszych wydarzeń kulturalnych z udziałem ministra oraz jubileuszy twórców;
 10. koordynowanie – we współpracy z Gabinetem Politycznym Ministra - spraw związanych z wyznaczaniem przedstawiciela ministerstwa albo ministra do udziału w zespołach międzyresortowych, radach, komisjach, komitetach i innych ciałach opiniodawczo-doradczych powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i innych przepisów szczególnych;
 11. prowadzenie spraw dotyczących patronatów i komitetów honorowych;
 12. prowadzenie wykazu ciał opiniodawczo-doradczych powołanych przez ministra, jak również utworzonych przez inne organy, w skład których wchodzi przedstawiciel ministra;
 13. obsługa sekretariatów członków kierownictwa ministerstwa oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra, w tym prowadzenie terminarza zajęć, koordynowanie wyjazdów krajowych członków kierownictwa, obsługa spotkań;
 14. obsługa organizacyjna posiedzeń członków kierownictwa ministerstwa, sporządzanie protokołów i monitorowanie realizacji ustaleń;
 15. prowadzenie spraw związanych z obsługą recepcyjną spotkań, narad i konferencji członków kierownictwa oraz koordynacja działań recepcyjnych związanych z realizacją kalendarza spotkań ministra;
 16. organizowanie – w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra i Centrum Informacyjnym - uroczystych spotkań u członków kierownictwa ministerstwa;
 17. obsługa finansowa członków kierownictwa ministerstwa.
Ostatnia aktualizacja - 01.02.2024 o godz. 07:22 przez Paulina Czubak