Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Dyrektor: Piotr Rypson

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 42 10 450
Fax: +48 22 42 10 190
ddk(at)kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński


Do zadań Departamentu należy:

 1. prowadzenie i koordynacja spraw wynikających z nadzoru ministra nad muzeami oraz prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z nadzoru ministra nad muzeami oraz instytucjami kultury działającymi w obszarze polityki pamięci, dla których minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym;
 2. realizowanie zadań wynikających z nadzoru finansowego ministra nad muzeami oraz instytucjami kultury działającymi w obszarze polityki pamięci, dla których minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym, w tym w ramach współpracy z Departamentem Finansowym w zakresie planowania i realizacji budżetu części 24;
 3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką muzealiami, w tym dotyczących czynności prawnych oraz spraw związanych z wykreśleniem z inwentarza muzealiów;
 4. obsługa Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej;
 5. koordynacja zadań w zakresie upowszechniania zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów oraz współpraca w tym zakresie z organami ochrony zabytków i instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami;
 6. koordynacja spraw dotyczących udzielania przez Skarb Państwa poręczenia wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów składających się na wystawy artystyczne organizowane przez muzea i innych organizatorów wystaw w zakresie właściwości departamentu;
 7. koordynacja spraw dotyczących obejmowania ochroną prawną rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczonych z zagranicy na wystawy czasowe na terytorium RP, organizowane przez muzea i innych organizatorów wystaw w zakresie właściwości departamentu;
 8. prowadzenie spraw dotyczących potwierdzenia dorobku zawodowego wymaganego w muzeach na stanowiskach kustosza dyplomowanego i kustosza oraz koordynacja spraw o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika;
 9. prowadzenie Państwowego Rejestru Muzeów;
 10. inicjowanie i koordynowanie prac nad strategiami rozwoju muzeów w Polsce oraz monitorowanie zmian prawa w zakresie muzealnictwa i inicjowanie działań legislacyjnych w tym zakresie;
 11. koordynacja promocji zbiorów muzealnych i dorobku polskiego muzealnictwa w kraju i za granicą;
 12. koordynacja wdrażania standardów z zakresu muzealnictwa wynikających z zakresu prawa UE oraz nadzór nad realizacją programów i projektów międzynarodowych dotyczących muzeów i muzealnictwa, których stroną jest minister;
 13. realizacja zadań ministra w zakresie podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, w tym koordynacja działań instytucji podległych w zakresie organizowania obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych;
 14. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w obszarze polityki pamięci, promowania i upowszechniania wiedzy o historii Polski i polskim dziedzictwie;
 15. prowadzenie prac analitycznych, koncepcyjnych i programowych w zakresie właściwości departamentu;
 16. prowadzenie spraw dotyczących symboli państwowych RP;
 17. obsługa, w tym finansowa, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, organu opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów;
 18. realizacja zadań ministra związanych ze sprawowaniem opieki nad pomnikami zagłady i ich strefami ochronnymi wraz z przygotowywaniem decyzji w trybie odwoławczym;
 19. opiniowanie stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii;
 20. współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w pozyskiwaniu ekspertów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w dokumencie rządowym pt. „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej”, w zakresie właściwości departamentu.
Ostatnia aktualizacja - 16.01.2024 o godz. 08:20 przez Paulina Czubak