Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Mecenatu Państwa

Dyrektor: Mateusz Adamkowski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 82 93 200
Fax: +48 22 42 10 356
dmp@kultura(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Paweł Wesołowski


Do zadań Departamentu należy:

 1. prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spraw związanych z udziałem przedstawiciela ministerstwa w pracach zespołów i rad, których zakres działania jest zgodny z zakresem właściwości departamentu,
 2. prowadzenie zadań związanych z obsługą techniczno-organizacyjną, w tym organizacją i protokołowaniem posiedzeń oraz koordynowanie procesu przygotowania materiałów na potrzeby prac ciał doradczych ministra zajmujących się problematyką w zakresie właściwości departamentu;
 3. prowadzenie (bez obsługi księgowej i wypłat) zadań związanych z przyznawaniem przez ministra stypendiów z budżetu ministerstwa (z wyłączeniem środków budżetowych w działaniach: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe) oraz stypendiów, pomocy socjalnej;
 4. przygotowywanie wzorów dokumentów niezbędnych dla instytucji zarządzających programami ministra oraz programami własnymi;
 5. pełnienie roli komórki koordynującej, o której mowa w wytycznych do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków ministra;
 6. koordynowanie realizowania przez instytucje zarządzające procedur związanych z realizacją programów ministra, w tym:
  1.  określanie, na podstawie uzyskanych od ministra wytycznych, ramowych założeń do programów ministra na dany rok i współpraca z instytucjami zarządzającymi w zakresie przygotowania regulaminów poszczególnych programów,
  2.  przygotowywanie w porozumieniu z instytucją zarządzającą, a także z Departamentem Legislacyjnym treści zarządzenia ministra określającego procedury w programach ministra na dany rok,
  3. przedstawianie ministrowi, w porozumieniu z Departamentem Finansowym i instytucją zarządzającą, środków przeznaczonych na udzielanie dofinansowań w ramach programów ministra, w trybie określonym we właściwym zarządzeniu ministra,
  4. nadzór merytoryczny nad systemami informatycznymi: SZPON (system zarządzania programami operacyjnymi) i EBOI (system składania dokumentów i obsługi interesantów) w zakresie związanym z programami ministra,
  5. gromadzenie i analiza informacji na temat działania programów ministra oraz formułowanie propozycji zmian;
 7. analiza i prezentacja wykorzystania środków z Programów Ministra przez jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej „JST”, instytucje kultury i organizacje pozarządowe – ze szczególnym uwzględnieniem podziału terytorialnego i charakterystyki wspieranych projektów;
 8. nadzór i realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród ministra za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i w działalności kulturalnej, w tym:
  1.  dorocznych nagród ministra,
  2.  dorocznych nagród dla instytucji,
  3.  nagród okolicznościowych;
 9. realizowanie zadań i prowadzenie programów wieloletnich, wynikających z nadzoru nad państwowymi instytucjami kultury działającymi w obszarze:
  1.  twórczości literackiej, czytelnictwa, rynku książki, czasopism kulturalnych i ich promocji,
  2. bibliotek,
  3. animacji i edukacji kulturalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
 10. realizacja czynności ministra związanych z nadzorem nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 11. współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci i Departamentem Restytucji Dóbr Kultury, w zakresie udzielania pomocy finansowej i merytorycznej organizacjom i instytucjom polonijnym oraz emigracyjnym prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek polonijnych i emigracyjnych w szczególności instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie;
 12. opieka i ratowanie zagrożonych polskich zasobów archiwalnych w kraju;
 13. prowadzenie zadań związanych z kształtowaniem estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego;
 14. koordynacja działań związanych z udziałem resortu w pracach Rady Mieszkalnictwa oraz przygotowywanie materiałów i współpraca z tą Radą.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 13:57 przez Paulina Czubak