Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Dyrektor: Donata Jaworska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 02 69
Fax: +48 22 827 39 58
dik@kultura(dot)gov.pl


Do zadań Departamentu należy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych, wynikających z nadzoru ministra nad artystycznymi instytucjami kultury oraz instytucjami kultury w obszarze teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowej i tradycyjnej, dla których minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym;
 2. projektowanie rozwoju i wdrażanie standardów systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do instytucji kultury, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem ich specyfiki, w tym w szczególności:
  1. współpraca z organizatorami samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez ministra w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów o współprowadzeniu oraz wypełniania zadań statutowych instytucji,
  2. promocja standardów kontroli zarządczej, adekwatnych do specyfiki instytucji oraz wdrażanie rozwiązań pilotażowych we współpracy z dyrektorami instytucji,
  3. weryfikacja rocznych planów merytorycznych i finansowych instytucji pozostających we właściwości departamentu oraz wniosków o zmianę wysokości dotacji w trakcie roku budżetowego,
  4. sporządzanie analiz i ocen dotyczących funkcjonowania instytucji będących we właściwościach departamentu, w tym analiz finansowych do celów zarządczych;
 3. inicjowanie i koordynowanie prac nad strategią wspierania rozwoju instytucji artystycznych oraz instytucji kultury w obszarze teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowej i tradycyjnej w Polsce;
 4. monitorowanie zmian prawa w tym zakresie i inicjowanie niezbędnych działań legislacyjnych;
 5. prowadzenie prac analitycznych, koncepcyjnych i programowych w zakresie statusu tych instytucji;
 6. współpraca z Departamentem Finansowym oraz z ekspertami w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3 i 4;
 7. monitorowanie i opiniowanie zjawisk życia artystycznego w dziedzinach teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych i sztuki ludowej;
 8. prowadzenie i koordynacja działań w zakresie kultury ludowej i tradycyjnej w tym ochrona unikalnych zjawisk kulturowych i umiejętności artystycznych;
 9. realizacja zadań związanych z organizacją i przyznawaniem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej”;
 10. inicjowanie i nadzór nad realizacją projektów wspomagających rozwój kultury w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych, kultury ludowej i tradycyjnej, m.in. poprzez:
  1. promowanie twórczości współczesnych polskich twórców i nagradzanie ich indywidualnych osiągnięć, w tym w trybie konkursowym,
  2. wspieranie wartościowych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych oraz edukacyjnych,
  3. wspieranie działań i inicjatyw służących rozwojowi młodych twórców;
 11. realizacja i koordynowanie projektów kulturalnych i społecznych służących podnoszeniu rangi teatru, muzyki, tańca, sztuk wizualnych oraz kultury ludowej i tradycyjnej we współczesnym społeczeństwie oraz sprzyjających rozwojowi środowisk twórczych i zapewnieniu reprezentacji ich interesów;
 12. pełnienie nadzoru nad realizacją konkursów ministra na udział Polski w Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji oraz w Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji;
 13. współdziałanie ze środowiskami twórców, artystów i profesjonalistów w celu zapewnienia współpracy, konsultacji i właściwej reprezentacji;
 14. prowadzenie obsługi Rady ds. Instytucji Artystycznych;
 15. inicjowanie i opiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia honorowe, a także nagrody doroczne i nagrody okolicznościowe ministra;
 16. prowadzenie we współpracy z Departamentem Mecenatu Państwa spraw związanych z przyznawaniem tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”;
 17. opiniowanie, we współpracy z Biurem Ministra, wniosków o przyznanie twórcom i artystom świadczenia specjalnego w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504);
 18. wykonywanie uprawnień i obowiązków dysponenta środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę;
 19. prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, działań związanych z przygotowaniem informacji ministerstwa do sprawozdania, o którym mowa w art. 50a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490);
 20. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem – odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina”.

Ostatnia aktualizacja - 14.05.2024 o godz. 07:32 przez Paulina Czubak