Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Prawa Autorskiego i Filmu

Dyrektor: Maciej Dydo

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 829 31 20
dpaif@kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Izabela Kamińska


Do zadań Departamentu należy:

 1. inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa autorskiego i prawa filmowego oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 2. realizacja czynności nadzoru ministra nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
 3. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 4. techniczno-organizacyjna obsługa Komisji Prawa Autorskiego;
 5. interpretacja przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu;
 6. sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie właściwości departamentu;
 7. monitorowanie rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie ochrony prawa autorskiego i prawa filmowego oraz przygotowywanie odpowiednich analiz, opinii i informacji na ten temat;
 8. obsługa międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych i działających w jego ramach grup roboczych;
 9. obsługa systemu wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne, w szczególności przygotowanie i kontrola wykonania umów zawieranych z organizacją zbiorowego zarządzania wyznaczoną do wypłaty tych wynagrodzeń;
 10. wykonywanie czynności wynikających z przepisów prawa autorskiego w zakresie:
  1.  obsługi rejestru utworów osieroconych prowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  2.  utworów niedostępnych w obrocie handlowym,
  3.  niezależnych podmiotów zarządzających, w tym prowadzenie ich rejestru;
 11. obsługa merytoryczna grup roboczych Rady UE w zakresie właściwości departamentu;
 12. obsługa merytoryczna posiedzeń komitetów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w zakresie właściwości departamentu;
 13. obsługa merytoryczna grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej w zakresie właściwości departamentu;
 14. przygotowywanie materiałów na spotkania wielostronne ministrów kultury w zakresie właściwości departamentu;
 15. koordynowanie prac w zakresie przygotowywania dokumentów na potrzeby postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu);
 16. opiniowanie dokumentów organizacji międzynarodowych, działających w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa filmowego;
 17. merytoryczne opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem ministra przedsięwzięć kulturalnych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa filmowego;
 18. rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu oficjalnej koprodukcji filmom na podstawie umów bilateralnych realizowanym przez polskich koproducentów z zagranicznymi partnerami.
  Ostatnia aktualizacja - 17.01.2024 o godz. 13:03 przez Paulina Czubak