Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Restytucji Dóbr Kultury

Dyrektor: Elżbieta Rogowska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 03 35

Informację sporządził/a: Izabela Kamińska


Do zadań Departamentu należy:

 1. wykonywanie, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, umów międzynarodowych, których stroną jest RP, w zakresie dokumentowania strat wojennych i restytucji dóbr kultury;
 2. obsługa merytoryczna i finansowa programu ministra dotyczącego badań polskich strat wojennych;
 3. informowanie i propagowanie wiedzy o polskich stratach wojennych i restytucji dóbr kultury m.in. poprzez publikacje oraz konferencje naukowe, wystawy i środki masowego przekazu, projekty edukacyjne i popularyzatorskie w kraju i za granicą;
 4. nadzór nad przygotowaniem do druku publikacji dotyczących strat wojennych i restytucji dóbr kultury oraz produkcji materiałów promujących tematykę strat wojennych i restytucję dóbr kultury;
 5. reprezentowanie ministerstwa podczas krajowych i międzynarodowych seminariów, konferencji, spotkań poświęconych zagadnieniom utraconego dziedzictwa oraz restytucji dóbr kultury;
 6. monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla utraconego dziedzictwa i restytucji dóbr kultury;
 7. tworzenie i aktualizowanie oraz realizacja strategii restytucji dóbr kultury;
 8. opiniowanie dokumentów i przygotowywanych aktów prawnych dotyczących strat wojennych, nielegalnego obrotu dobrami kultury i restytucji dóbr kultury;
 9. gromadzenie i ewidencjonowanie danych dotyczących ruchomych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej z terenu Polski w granicach po 1945 r. oraz informacji dotyczących okoliczności ich utraty w ramach bazy strat wojennych;
 10. prowadzenie krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;
 11. prowadzenie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury;
 12. weryfikacja ruchomych dóbr kultury pod kątem ich zarejestrowania w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury oraz pod kątem dysponowania przez ministra informacjami na temat utraty tych dóbr kultury przez podmiot polski w wyniku II wojny światowej;
 13. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie poszukiwań utraconych dóbr kultury w szczególności poprzez kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz monitoring rynku sztuki i zdigitalizowanych zasobów zbiorów publicznych w kraju i za granicą;
 14. podejmowanie w kraju i za granicą działań restytucyjnych, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami policji, prokuratury, sądami;
 15. współpraca z krajowymi organami i instytucjami, w szczególności z członkami Rady Ministrów, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami, prokuraturą, Policją, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz zagranicznymi organami ścigania w zakresie podejmowania działań mających na celu odnalezienie, zabezpieczenie i odzyskanie, w tym zwrot dóbr kultury Rzeczpospolitej Polskiej oraz narodowych dóbr kultury innego państwa przemieszczonych z naruszeniem prawa na terytorium RP;
 16. współpraca z właściwymi organami Unii Europejskiej oraz prowadzenie konsultacji i działań restytucyjnych w odniesieniu do dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 1 stycznia 1993 r., w tym prowadzenie Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. Dóbr Kultury Nielegalnie wywiezionych z terytorium Państwa Członkowskiego oraz wykonywanie zadań ministra wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE, w zakresie wykorzystania systemu IMI dla zapewnienia współpracy i prowadzenia wzajemnych konsultacji;
 17. współpraca z Prokuratorią Generalną RP w zakresie uzyskiwania pełnomocnictw do podejmowania działań restytucyjnych;
 18. gospodarowanie dobrami kultury odzyskanymi wskutek restytucji prowadzonej przez RP oraz ich ewidencjonowanie;
 19. koordynowanie działań w sprawach związanych z roszczeniami o zwrot ruchomych dóbr kultury przemieszczonych na terytorium Polski w wyniku II wojny światowej, kierowanymi przez podmioty prawa międzynarodowego publicznego do ministra;
 20. prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki strat wojennych i restytucji dóbr kultury, w szczególności dla policji, służby celnej, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości muzealników, historyków sztuki.
Ostatnia aktualizacja - 23.08.2023 o godz. 08:51 przez Paulina Czubak