Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Współpracy z Zagranicą

Dyrektor: Urszula Ślązak

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 02 40
Fax: +48 22 826 19 22
dwz@kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński


Do zadań Departamentu należy:

 1. koordynowanie całokształtu zadań wynikających z prowadzenia spraw w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kultury, w ramach stosunków bilateralnych, współpracy transgranicznej i regionalnej, gremiów międzynarodowych oraz wielostronnych platform współpracy:
  1. koordynowanie, przygotowywanie i realizowanie wyjazdów zagranicznych kierownictwa resortu oraz oficjalnych wizyt zagranicznych gości ministra w Polsce,
  2. opracowywanie stanowisk, opinii i ocen z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej na potrzeby własne ministra, innych organów administracji rządowej oraz podmiotów zewnętrznych,
  3. inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą na forum międzynarodowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz z placówkami zagranicznymi,
  4. realizowanie inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo resortu w zakresie współpracy międzynarodowej,
  5. współpraca z placówkami zagranicznymi i instytutami kultury akredytowanymi w Polsce;
 2. realizowanie zadań wynikających z członkostwa Polski w globalnych i regionalnych organizacjach międzynarodowych:
  1. współpraca z organizacjami systemu ONZ, działającymi w obszarze kompetencji ministra,
  2. prowadzenie całokształtu spraw wynikających z członkostwa w UNESCO we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem implementacji zapisów konwencji, porozumień i zaleceń oraz przygotowania i prowadzenia wniosków związanych z rocznicami pod auspicjami UNESCO, a także innych spraw pozostających w kompetencjach pozostałych komórek organizacyjnych,
  3. koordynowanie współpracy z Radą Europy w obszarze kompetencji ministra we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi,
  4. współpraca w ramach innych organizacji i inicjatyw regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej, Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i Rady Państw Morza Bałtyckiego, oraz platform i partnerstw, w tym Asia-Europe Meeting, Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa do spraw kultury Wymiaru Północnego, formatu współpracy z Chinami 17+1 i in.,
  5. koordynacja działań ministerstwa związanych z udziałem w wyspecjalizowanych gremiach organizacji międzynarodowych oraz monitorowanie implementacji konwencji międzynarodowych dotyczących dziedziny kultury;
 3. inicjowanie i przygotowywanie projektów umów międzynarodowych i porozumień w dziedzinie kultury, programów wykonawczych do nich oraz uczestnictwo w negocjacjach;
 4. opiniowanie projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej, w celu zapewnienia spójności zapisów w zakresie polityki kulturalnej;
 5. koordynowanie zadań związanych z realizacją konsultacji międzyrządowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, ochrony dóbr kultury zawartych w umowach międzynarodowych, programach wykonawczych i innych dokumentach;
 7. zapewnianie przepływu informacji do właściwych organów administracji publicznej na temat podejmowanych działań przez poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa oraz instytucje podległe na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
 8. opiniowanie wniosków o przyznanie cudzoziemcom medali i odznaczeń ministra oraz wniosków o objęcie patronatem przedsięwzięć kulturalnych organizowanych za granicą;
 9. inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac departamentalnych zespołów projektowych realizujących międzynarodowe projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne;
 10. zarządzanie programami mającymi na celu promocję kultury polskiej za granicą;
 11. prowadzenie spraw związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu promocji kultury polskiej za granicą oraz weryfikacja zadań realizowanych przez beneficjentów;
 12. współpraca z komórkami ministerstwa oraz instytucjami podległymi w sprawach związanych z realizacją projektów i programów międzynarodowych;
 13. realizowanie zadań mających na celu wspieranie mobilności artystów i specjalistów z dziedziny kultury;
 14. prowadzenie rejestrów wniosków oraz gromadzenie kopii sprawozdań, związanych z podróżami poza granice kraju delegatów ministerstwa oraz przyjmowaniem zagranicznych gości, zgodnie z wewnętrznymi przepisami ministerstwa.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:23 przez Paulina Czubak