Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci

Dyrektor: Jolanta Miśkowiec

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 42 10 556
Fax: +48 22 826 30 59
ddz(at)kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Izabela Kamińska


Do zadań Departamentu należy:

 1. wykonywanie, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, umów międzynarodowych, których stroną jest RP, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym realizacja zadań wynikających z organizacji spotkań i obsługi komisji międzyrządowych;
 2. wykonywanie zadań wynikających z umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych poza granicami RP;
 3. realizacja zadań ministra, w tym zadań wynikających z umów międzynarodowych, związanych ze sprawowaniem opieki w granicach RP nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 4. prowadzenie prac analitycznych, koncepcyjnych i programowych w zakresie właściwości departamentu;
 5. obsługa merytoryczna i finansowa programów ministra dotyczących miejsc pamięci narodowej za granicą, opieki nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi na obszarze RP oraz wspierania archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem;
 6. informowanie i propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym i miejscach pamięci narodowej za granicą, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej m.in. poprzez publikacje oraz konferencje naukowe, wystawy i środki masowego przekazu, projekty edukacyjne i popularyzatorskie w kraju i za granicą;
 7. popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej w kraju oraz ich znaczenia dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej;
 8. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem przez ministra medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”;
 9. reprezentowanie ministerstwa podczas krajowych i międzynarodowych seminariów, konferencji, spotkań poświęconych zagadnieniom polskiego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej za granicą;
 10. koordynacja prac nad strategią dotyczącą ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą i miejsc pamięci narodowej;
 11. monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
 12. dokumentowanie poloników o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej w celu dokumentowania i ochrony poloników w zasobach archiwalnych oraz zbiorach bibliotecznych i muzealnych, w tym w kolekcjach i zbiorach prywatnych za granicą;
 13. udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej organizacjom polonijnym i instytucjom emigracyjnym prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury, ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą posiadającym zbiory o istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego wspieranie muzeów, archiwów i bibliotek emigracyjnych, w tym instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Departamentem Mecenatu Państwa;
 14. prowadzenie ewidencji ruchomych i nieruchomych dóbr kultury związanych z Polską, a znajdujących się za granicą w wyniku zmian w przynależności państwowej niektórych terytoriów;
 15. organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej w celu:
  1. zabezpieczenia oraz konserwacji zabytków przynależnych do polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
  2. upamiętnienia wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą;
 16. współpraca z placówkami zagranicznymi RP przy realizacji projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą;
 17. współpraca z instytucjami krajowymi w sferze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
 18. współpraca z instytucjami zagranicznymi posiadającymi w swoich zbiorach obiekty związane z polskim dziedzictwem kulturowym;
 19. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami historycznych faktów, wydarzeń i postaci, znajdującymi się poza granicami RP, ze szczególnym uwzględnieniem grobów i cmentarzy wojennych;
 20. realizowanie poza granicami kraju trwałych upamiętnień obejmujących miejsca polskiej pamięci narodowej oraz związane z nimi historyczne fakty, wydarzenia i postaci, ze szczególnym uwzględnieniem grobów i cmentarzy wojennych;
 21. realizacja w kraju trwałych upamiętnień w miejscach pamięci narodowej, w tym w miejscach walk i męczeństwa Narodu Polskiego oraz upamiętnień związanych z nimi faktów, wydarzeń, postaci;
 22. wspieranie inicjatyw w zakresie sprawowania przez inne podmioty prawa polskiego opieki nad znajdującymi się poza granicami kraju miejscami pamięci narodowej oraz związanymi z nimi historycznymi faktami, wydarzeniami i postaciami, ze szczególnym uwzględnieniem grobów i cmentarzy wojennych;
 23. współpraca ze środowiskami i organizacjami emigracyjnymi, polonijnymi oraz polskimi poza granicami RP, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz związanymi z nimi historycznymi faktami, wydarzeniami i postaciami, ze szczególnym uwzględnieniem grobów i cmentarzy wojennych;
 24. współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, placówkami zagranicznymi, Instytutem Pamięci Narodowej, Polskim Czerwonym Krzyżem i Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz instytucjami i organizacjami zrzeszającymi środowiska: kombatanckie, kresowe, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i łagrów, a także ich rodziny, w zakresie spraw dotyczących miejsc polskiej pamięci narodowej poza granicami kraju, w tym grobów i cmentarzy wojennych;
 25. koordynacja realizacji zadań przypisanych ministerstwu z tytułu uczestnictwa jego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:24 przez Paulina Czubak