Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dziennik Urzędowy 2012

Pozycja Tytuł Data aktualizacji Plik
 
1

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.01.2012 42 KB
2

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

27.01.2012 53 KB
3

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15.02.2012 67 KB
4

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie likwidacji Domu Pracy Twórczej w Wigrach

15.02.2012 36 KB
5

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki

15.02.2012 30 KB
6

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

12.03.2012 34 KB
7

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

12.03.2012 30 KB
8

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

12.03.2012 29 KB
9

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie miniatury Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

12.03.2012 29 KB
10

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

05.04.2012 45 KB
11

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie

05.04.2012 36 KB
12

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

05.04.2012 63 KB
13

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05.04.2012 28 KB
14

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki audiowizualnej i cyfryzacji w dziedzinie kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

26.04.2012 167 KB
15

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

26.04.2012 105 KB
16

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 70. rocznicy Aktion Reinhardt

26.04.2012 99 KB
17

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

26.04.2012 98 KB
18

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

26.04.2012 288 KB
19

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego

26.04.2012 183 KB
20

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej oraz zmiany statusu na państwową instytucję artystyczną
 

29.05.2012 128 KB
21

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji budowy pomnika w Smoleńsku

29.05.2012 99 KB
22

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji

29.05.2012 181 KB
23

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy prawa autorskiego

29.05.2012 181 KB
24

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

29.05.2012 97 KB
25

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich

01.06.2012 101 KB
26

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

11.06.2012 97 KB
27

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

11.06.2012 92 KB
28

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku

10.10.2012 155 KB
29

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie

13.06.2012 147 KB
30

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji

11.06.2012 101 KB
31

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r.w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej

11.06.2012 172 KB
32

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r.w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2012/2013 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

11.06.2012 170 KB
33

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

11.06.2012 114 KB
34

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r.w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2012 r.

11.06.2012 93 KB
34

Załączniki

13.06.2012 214 KB
35

Decyzja MKiDN z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Komisji kwalifikacyjnej do s[praw opiniowania wniosków o wpisanie muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów

20.06.2012 98 KB
36

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu

29.06.2012 332 KB
37

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uznania instytucji kultury „Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji” za zlikwidowaną i wykreślenia jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

03.07.2012 243 KB
38

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza

09.07.2012 61 KB
39

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 7 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie 

08.08.2012 195 KB
40

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 

08.08.2012 120 KB
41

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
 

08.08.2012 130 KB
42

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

05.09.2012 265 KB
43

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w regionalnym ćwiczeniu obronnym realizowanym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA-12

05.09.2012 335 KB
44

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia programu „Lutosławski 2013 – Promesa” w 2012 r.

26.09.2012 227 KB
45

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r.w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji obchodów Roku Witolda Lutosławskiego

27.09.2012 99 KB
46

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r.w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku

26.09.2012 131 KB
47

Zarządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji

26.09.2012 98 KB
48

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym

03.10.2012 99 KB
49

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego

03.10.2012 89 KB
50

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje wraz z kwotami tych dotacji pomniejszonych o zwroty (wraz z załącznikiem)

03.10.2012 497 KB
51

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 19 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

19.10.2012 290 KB
52

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

16.10.2012 172 KB
53

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Zebra”

16.10.2012 198 KB
54

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Tor”

16.10.2012 197 KB
55

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 

16.10.2012 264 KB
56

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

30.10.2012 172 KB
57

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

08.11.2012 124 KB
58

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Instytucji Artystycznych

08.11.2012 285 KB
59

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

07.12.2012 195 KB
60

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

06.12.2012 140 KB
61

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statusu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

07.12.2012 117 KB
62

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

06.12.2012 186 KB
63

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej

07.12.2012 132 KB
64

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy „Zachęty” – Narodowej Galerii Sztuki oraz nadania jej statutu

07.12.2012 121 KB
65

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego

07.12.2012 88 KB
66

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r.  o sprostowaniu błędu

07.12.2012 163 KB
67

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

07.12.2012 173 KB
68

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu Teatru Narodowego na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

07.12.2012 197 KB
69

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

07.12.2012 196 KB
70

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

07.12.2012 137 KB
71

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.12.2012 103 KB
72

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku

14.12.2012 94 KB
73

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy przepisów prawa

14.12.2012 171 KB
74

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa
Artystycznego

14.12.2012 170 KB
75

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy  opracowania J. Hausnera i H. Izdebskiego "Przepisy prawa z zakresu kultury - stan obecny i propozycje zmian" i oceny możliwości jego wykorzystania w działalności MKiDN

14.12.2012 175 KB
76

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.12.2012 98 KB
77

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Komisji do spraw wywozu zabytków za granicę

14.12.2012 171 KB
78

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

14.12.2012 96 KB
79

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

14.12.2012 97 KB
80

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

14.12.2012 173 KB
81

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych osobom niewidomym i niedowidzącym

14.12.2012 195 KB
82

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach

14.12.2012 196 KB
83

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu

14.12.2012 172 KB
84

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

31.12.2012 180 KB
85

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013

31.12.2012 142 KB
86

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

31.12.2012 93 KB
87

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu - Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

31.12.2012 183 KB
88

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

31.12.2012 202 KB
 

Informację sporządził/a: Tomasz Wyderka

Ostatnia aktualizacja - 13.05.2024 o godz. 21:21 przez Administrator