Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo dziennika

Dziennik Urzędowy 2013Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Plik
1

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-01-21 92 kB
2

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-01-21 180 kB
3

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-12 199 kB
4

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Kadr”


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-12 197 kB
5

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-12 92 kB
6

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany statusu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na instytucję artystyczną oraz nadania statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-12 131 kB
7

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-12 124 kB
8

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-21 204 kB
9

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-02-21 98 kB
10

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej
 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Administrator
2013-03-08 325 kB
11

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-03 368 kB
12

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-03 323 kB
13

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-03 350 kB
14

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2013 r.


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-10 243 kB
14

Załączniki


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-10 1 MB
15

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy i nadania statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-10 325 kB
16

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum
przy Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo - Ogrodowy w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-04-10 323 kB
17

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-05-02 318 kB
18

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2013 r.


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-05-02 399 kB
19

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-04 350 kB
20

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-04 340 kB
21

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-05 323 kB
22

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-05 347 kB
23

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-05 348 kB
24

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-06-26 348 kB
25

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-16 412 kB
25

Załączniki


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-16 501 kB
26

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-16 349 kB
27

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-19 356 kB
28

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 lipca 2013 r. o sprostowaniu błędu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-25 313 kB
29

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-07-25 316 kB
30

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2013/2014 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-08-02 320 kB
31

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-05 325 kB
31

Załączniki


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-05 297 kB
32

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-11 402 kB
33

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-11 349 kB
34

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw promocji i upowszechniania czytelnictwa


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-19 327 kB
35

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Rady do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-19 333 kB
36

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-19 454 kB
37

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-09-19 356 kB
38

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 355 kB
39

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 355 kB
40

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 385 kB
41

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wytworzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego materiałów zawierających informacje niejawne


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 364 kB
42

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 387 kB
43

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 422 kB
43

Załączniki


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 4 MB
44

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-06 356 kB
45

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-13 357 kB
46

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedizctwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 352 kB
47

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 16 Ministra Kultury w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 435 kB
48

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 437 kB
49

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania zespołu do spraw ocen skutków regulacji


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 472 kB
50

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 407 kB
51

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-22 427 kB
52

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 44 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-11-27 442 kB
53

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 405 kB
54

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 352 kB
55

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 359 kB
56

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 409 kB
57

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 441 kB
58

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 447 kB
59

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiej Orkistrze Sinfonia Iuventus


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 390 kB
60

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 398 kB
61

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-04 404 kB
62

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013  


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-12 508 kB
63

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-12 352 kB
64

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-12 397 kB
65

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-12 500 kB
66

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku 


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-12 404 kB
67

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-20 583 kB
68

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-20 441 kB
69

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-20 419 kB
70

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Żorach


Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 07:03, przez Tomasz Wyderka
2013-12-24 376 kB