Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo dziennika

Dziennik Urzędowy 2015Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Plik
1

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-04 422 kB
2

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu audytu działowego ćwiczenia obronnego p/k "DZIEDZICTWO-2015"


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-10 429 kB
3

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 550 kB
4

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 430 kB
4

Załącznik nr 1 - "Instrukcja Kancelaryjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poz. 4)


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 555 kB
4

Załącznik nr 2 - "Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poz. 4)


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 992 kB
4

Załącznik nr 3 - "Instrukcja W Sprawie Organizacji I Zakresu Działania Archiwum Zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poz. 4)


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 567 kB
5

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-02-19 485 kB
6

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 r.w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-04 552 kB
7

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-04 688 kB
8

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-10 423 kB
8

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-10 329 kB
9

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-19 425 kB
10

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-19 422 kB
11

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-19 456 kB
12

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-03-26 427 kB
13

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. o sprostowaniu błędu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-02 417 kB
14

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-02 425 kB
15

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-02 505 kB
16

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-02 470 kB
17

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-02 447 kB
18

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-21 445 kB
19

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-04-29 462 kB
20

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r. 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-11 2 MB
21

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2015/2016 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-14 426 kB
22

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-14 431 kB
23

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-14 507 kB
24

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-14 513 kB
25

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uznania niektórych aktów prawnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym za nieobowiązujące


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-26 430 kB
26

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących powołania zespołów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-05-26 421 kB
27

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-06-10 427 kB
28

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-03 425 kB
29

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-03 425 kB
30

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-03 428 kB
31

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-03 423 kB
32

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-03 424 kB
33

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-16 428 kB
34

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-16 538 kB
35

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-07-16 570 kB
36

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkół artystycznych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-08-21 430 kB
37

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu realizacji niektórych działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-08-21 577 kB
38

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 431 kB
39

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 531 kB
40

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 476 kB
41

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 750 kB
42

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 595 kB
43

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-09-30 462 kB
44

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-15 463 kB
45

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 425 kB
46

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 427 kB
47

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmów Rysunkowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 428 kB
48

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmów Rysunkowych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 458 kB
49

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Miniatur Filmowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 427 kB
50

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 457 kB
51

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o.


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 427 kB
52

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu KRONIKA Polska Kronika Filmowa


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 456 kB
53

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Polskie Wydawnictwo Muzyczne w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Polskie Wydawnictwo Muzyczne Spółka Akcyjna


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 427 kB
54

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-23 460 kB
55

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-29 425 kB
56

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki 


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-10-29 426 kB
57

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-11-09 426 kB
58

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-11-09 425 kB
59

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-12-16 499 kB
60

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-12-23 468 kB
61

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie składu Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-12-23 468 kB
62

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku


Data aktualizacji: 19.01.2021, przez: Tomasz Wyderka
2015-12-23 465 kB